EHSV v nedávném balíčku stanovisek doporučuje, aby byla reakce všech orgánů a členských států EU na koronavirovou pandemii rychlá, sladěná a založená na solidaritě. Měla by být také přijata dodatečná opatření na podporu udržitelných investic za účelem financování Zelené dohody pro Evropu.

V balíčku stanovisek, které EHSV přijal na červnovém plenárním zasedání, vyzývá k odpovídajícímu financování Zelené dohody pro Evropu a vybízí členské státy, aby urychleně schválily víceletý finanční rámec na období 2021–2027 v souladu s ambicemi Zelené dohody pro Evropu.

Zpravodaj stanoviska k investičnímu plánu Zelené dohody pro Evropu Carlos Trias Pintó uvedl: „Koronavirová pandemie bude mít silný dopad na naše hospodářství, na plnění cílů udržitelného rozvoje a cílů Zelené dohody a na rozpočet EU. Úsilí o oživení by se tedy mělo soustředit právě na tyto cíle. Zelená dohoda se musí stát pilířem našeho hospodářství.“

Proto je třeba posílit rozpočet EU na období 2021–2027 a dočasně navýšit strop pro výdaje na 2 %. Ester Vitale, zpravodajka stanoviska k Fondu pro spravedlivou transformaci a ke změnám nařízení o společných ustanoveních, vysvětlila: „Rozpočet by mohl být navýšen buď zavedením nových vlastních zdrojů, nebo zvýšením příspěvků členských států.“

Petr Zahradník, spoluzpravodaj obou stanovisek, zastává tentýž názor a dodal: „Rozpočtová ustanovení pro Zelenou dohodu v rámci nového víceletého finančního rámce jsou nedostatečná. Příští rozpočet EU musí odpovídat ambicím Zelené dohody a plánu na podporu oživení.“ (mp)