Během omezení volného pohybu pro mě nebylo nijak obtížné zůstat doma. Na některé věci jsem si již několik let nenašla čas. Měla jsem tedy příležitost se jim věnovat a byla jsem ráda, že jsem je mohla dát do pořádku. Rodinné fotografie a suvenýry, které jsem si vzala z domu svých rodičů, byly celé pomíchané, a tak jsem je roztřídila. Vyvolalo to ve mně silné emoce. Věnovala jsem se tomu, co jsem vždy chtěla dělat, jako jsou ruční práce, pečení, vaření, příprava tradičních řeckých likérů, džemů a zavařenin. Na tyto věci obvykle nemám čas, když se snažím držet krok s hektickými požadavky v práci.


Na druhé straně musím přiznat, že mi opravdu chyběly děti, protože s námi nebydlí. Náš mladší syn chodil pod balkón našeho domu, takže jsme se mohli vidět na dálku. Ale bylo to těžké a připomínalo nám to, o co všechno přicházíme. Se svým synem, který žije v Anglii, jsem byla v kontaktu přes internet. Častěji než dříve jsme měli potřebu se spojit, i když jen tímto způsobem.

Měla jsem dojem, že se postupně rozpomínáme na některé z hodnot, na něž jsme zapomněli, jako je být solidární, zdravit sousedy, které jsme dříve zapomínali zdravit, a rozdávat úsměvy chodcům na ulici. Pandemie v nás probudila dávno zapomenuté pocity. Zapomněli jsem cítit vděčnost. Své zdraví jsme považovali za něco automatického. Nebyli jsme schopni si představit, že by v roce 2020 mohl virus napáchat takovou škodu, že by nás mohl připravit o naše blízké, že by sousední země zažila tak vysokou míru úmrtnosti a tolik lidí by přišlo o život. To vše nás nutí uvažovat trochu jinak a zajímat se o naše základní životní hodnoty.

Díky pandemii jsme si také uvědomili, jak velice důležitá je pro náš život věda. Musíme se pustit do diskuse, abychom zjistili, které země byly nejvíce postiženy a proč, a analyzovat úlohu populismu a konspiračních teorií a také antivakcinačního hnutí v těchto zemích. Některé země, například Řecko, ochránilo to, že jak politici, tak veřejnost důvěřují vědě a řídí se jí. Myslím, že musíme také zahájit diskusi o úloze, jakou hrála během pandemie církev, média a významné osobnosti.

Je velmi důležité, že se ve všech zemích prokázal přínos národních zdravotních systémů, jelikož jsme si nedávno v souvislosti s globalizací a s tím, že společnost upřednostňovala vytváření prosperity, uvědomili, že při poskytování některých služeb nemůže být hlavním cílem dosažení zisku. Zanedbávali jsme národní zdravotní systémy a nyní jsme pochopili, jak musí fungovat, a to nejen při pandemii, ale i za běžného provozu.
Za mnoho vděčíme všem těm, kdo byli v první linii navzdory veškerým obtížím, jimž musely národní zdravotní systémy čelit.

Ráda bych dodala několik slov týkajících se spotřebitelů. V mnoha členských státech bohužel došlo v důsledku pandemie ke zhoršení norem v oblasti ochrany spotřebitele, zejména pro cestující. Ačkoli odpovědný komisař EU vydal doporučení členským státům, aby nepozastavovaly platnost právních předpisů na ochranu spotřebitelů, pokud jde o lety, souborné služby pro cesty a dopravu, mnoho členských států tak bohužel učinilo. Takže místo toho, abychom po zrušení jízdenek či letenek dostali peníze zpět, zasílají nám poukazy platné po dobu 12 až 18 měsíců, které ani nejsou zaručeny pro případ, že společnost, s níž cestujeme, vyhlásí konkurz. Pokud poukazy nevyužijeme ve stanovené lhůtě, dostaneme peníze zpět. To znamená, že cestovní společnosti získaly bezúročné půjčky na úkor spotřebitelů, kteří byli rovněž stiženi pandemií. Znám lidi, kteří poukazy nepotřebují, protože je v žádném případě v příštích 12 až 18 měsících nevyužijí (jedná se např. o školní výlety pro děti, které v tomto roce končí střední školu). Po dobu 12 až 18 měsíců však budou rodiče těchto dětí poskytovat bezúročnou půjčku všem, kdo se podílejí na organizaci těchto výletů. Je nepřijatelné, aby byla práva spotřebitelů omezována.

Navíc vzhledem k tomu, že žijeme v digitální době a všichni pracujeme z domova, takže daleko více využíváme internet, prudce narostl počet podvodů na internetu a značně se zvýšilo šíření falešných zpráv i údajných konspirací.

Na druhé straně musíme skutečně zajistit, aby byla pracovníkům zaručena jejich nabytá práva, i když pracují z domova. Je třeba se zabývat například tím, jak se měří výkon pracovníků při tomto typu práce a jakým způsobem by se měl posuzovat. V každém případě pak musíme prozkoumat pracovněprávní vztahy v rámci podmínek práce z domova.

Dalším velice důležitým parametrem, který EHSV začal používat a jejž již na Twitteru podpořil předseda EHSV Luca Jahier, je návrh řeckého premiéra, jenž vyzval k tomu, aby členské státy společně zadávaly veřejné zakázky týkající se vakcín, léčebných postupů, léčivých přípravků a diagnostických testů, aby v žádném členském státě nebyl nedostatek materiálu, který je životně nezbytný.

Tuto iniciativu musí podpořit EHSV jako celek a připravit k ní stanovisko z vlastní iniciativy, abychom si byli naprosto jisti, že všechny členské státy mají rovný přístup k vakcínám, léčebným postupům a diagnostice. Ráda bych ještě dodala, že jsem tento návrh s velkým potěšením předložila našemu předsedovi Lucovi Jahierovi i Evropské organizaci spotřebitelů (BEUC), a obě strany souhlasily, že jej budou podporovat.