Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru Luca Jahier dne uspořádal 20. května webinář s názvem Migrace v období pandemie COVID-19 – tragédie, která neupadla v zapomnění a čeká na nový pakt EU.

Na webináři vystoupily význačné osobnosti, jako např. řecký ministr pro migraci a azyl Notis Mitarachi, poslanec EP a předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Juan Fernando López Aguilar a generální tajemnice Evropské rady pro uprchlíky a osoby žijící v exilu Catherine Woollard.

Účastníci jednali o dopadu pandemie COVID-19 na migranty a na žadatele o azyl v EU a diskutovali o tom, zda by EU mohla konečně nalézt účinný způsob, jak řídit migraci a podnítit v této oblasti nový smysl pro solidaritu.

Otázka solidarity mezi zeměmi, které přijímají migranty, a rozdělování žadatelů o azyl, kteří se dostanou na evropské území, byla dlouhou dobu před pandemií stále nedořešená. Pravděpodobně bude opět na pořadu dne, jakmile země EU otevřou hranice a zruší cestovní omezení pro tisíce migrantů, kteří uvízli v tranzitních zemích.

„Slovo solidarita získalo nový význam v bezprecedentních rozhodnutích, která přijala Evropská komise a členské státy v reakci na koronavirovou krizi. Nový pakt o migraci a azylu musí navrhnout stejnou míru solidarity mezi členskými státy a s třetími zeměmi, aby byla respektována práva a důstojnost migrantů a uprchlíků,“ uvedl Luca Jahier.

Nový evropský pakt o migraci a azylu byl naplánován na březen 2020, ale z důvodu pandemie se zpozdil.

Notis Mitarachi prohlásil, že je zásadně důležité, aby v Evropě existovala legální migrace a „nikoli náhodná migrace jako nyní. Měli bychom zaujmout tvrdší přístup v oblasti návratové politiky pro ty, kdo nesplňují podmínky pro získání postavení uprchlíka, což by mělo být středobodem nového paktu o migraci. Členské státy v přední linii nemají kapacity k tomu, aby zvládaly migrační toky.

Catherine Woollard varovala před modelem flexibilní solidarity, který pojímá solidaritu jako soubor nástrojů, jenž členským státům umožňuje projevovat solidaritu, jak a kdy se jim zachce: „Solidarita je zakotvena jako povinnost v evropských smlouvách, které podepsaly všechny členské státy. Není to dobrovolná volba.“

Juan López Aguilar uvedl: „Existuje mnoho důvodů, proč by nás tato situace měla znepokojovat, a máme právo mít vůči Komisi vysoká očekávání. Měla by existovat instance EU, která by posilovala solidaritu a zajistila by, aby se některé země neocitly bez pomoci.“ (ll)