Díl sedmý: Jak znovu nastartovat evropský letecký průmysl

Dokáže se evropský letecký průmysl, který byl vedle klimatické krize těžce zasažen také krizí COVID-19, po měsících nucené nečinnosti odlepit od startovací dráhy? O své názory se podělí Thomas Kropp, hlavní poradce společnosti Lufthansa a zpravodaj stanoviska EHSV zabývajícího se pozastavením platnosti pravidel pro přidělování letištních časů během pandemie COVID-19, Saim Saeed, zpravodaj týdeníku Politico Europe pro otázky mobility, a Agathe Bounfour, která má na starosti dopravní politiku v organizaci Climate Action Network France.

Dessine-moi…

Naše rubrika s názvem „Dessine-moi...“ je stále pestřejší. Další členové nám poslali své příběhy, které se vyznačují upřímností, touhou po dialogu a potřebou sdílení.

Martina Širhalová, Lucie Studničná, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Maurizio Reale, Arnold Puech D’Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Carlos Trias Pintó a Yves Somville se nám svěřili s tím, jak prožívali toto neobvyklé období, během něhož se náš život od základu změnil. Za to jim patří náš dík.

Přečtěte si a vychutnejte tyto střípky ze života a příběhy našich autorů. Tato svědectví mají navzdory jazykovým, kulturním a zeměpisným rozdílům jedno společné – spojuje je stejná touha objevit a určit, co je v životě skutečně důležité.

Všechny články jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/eesc-info/072020#a80402

Dostupné jazyky:

Úvodník

Brexit bez dohody nás dovede k hospodářské katastrofě

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

navzdory problémům, které způsobila pandemie COVID-19, proběhla čtyři kola jednání o brexitu. Příliš jsme však nepokročili.

Poté, co Spojené království oficiálně oznámilo, že nehodlá usilovat o prodloužení přechodného období po brexitu do příštího roku, se na setkání na vysoké úrovni dne 15. června, kterého se zúčastnil premiér Boris Johnson a všichni tři předsedové EU, obě strany shodly na tom, že je naléhavě nutné ukončit patovou situaci, do níž dospěla jednání o budoucích vztazích, a vytvořit podmínky, které s největší pravděpodobností umožní dosáhnout ratifikované dohody do konce roku 2020.

Poznamenejte si

1. července 2020

Diskuse o mladých lidech, zaměstnanosti a pandemii COVID-19 – webinář

15. a 16. července 2020, Brusel

plenární zasedání EHSV

Dessine - moi...

Maurizio Reale: „Poděkování zemědělcům“

Moje psychické rozpoložení během období omezení fyzického kontaktu bylo různé. V první fázi jsem měl velké obavy z důsledků, která bude mít pandemie pro mou zemi. K nim se po několika týdnech přidaly obavy ohledně ostatních zemí Evropské unie. Poté následovala fáze druhá, kdy jsem přemýšlel o tom, jak lze tuto katastrofu, o níž jsem si nikdy nemyslel, že ji budu muset zažít, co nejlépe zvládnout.

Lucie Studničná: Exploze solidarity mě dojímá

Mé zkušenosti z několika posledních týdnů byly stejně jako zkušenosti kohokoli jiného jedinečné a obohacující.

11. března jsem se z Bruselu vrátila pozdě v noci a byla jsem velmi unavená. Bylo jasné, že v následujících dnech nebudeme kvůli nebezpečí, jež představovalo onemocnění COVID-19, nikam cestovat. Měla jsem radost, že mi tato nečekaná příležitost umožní strávit několik klidných dnů v kanceláři. Nakonec bylo ale všechno jinak.

Carlos Trias Pinto: Tato krize je velmi vážným varováním, abychom změnili svůj způsob života

Na začátku jsem se staral o to, aby má rodina byla pohromadě, jelikož můj nejstarší syn studuje v USA. Opětovné rodinné setkání bylo velmi povzbudivé. Prvotní náhlé zastavení umožnilo, abychom oživili rodinné večery, dívali se na filmy, hráli hry atd. Vše opanoval pocit neklidu. Madrid byl v té době jedním z nejvíce postižených evropských měst, systém zdravotní péče kolaboval. Nedostatek zdravotnických potřeb přinutil mé přátele lékaře prát si roušky, protože nebyly náhradní, a nakonec se rychle nakazili oni i jejich rodiny. Přesto přetrvával pocit sounáležitosti a každý den v osm hodin večer se z madridských balkonů rozléhal potlesk.

Martina Širhalová: Naším společným cílem by mělo být zachování zaměstnanosti v maximální možné míře

Během posledních pár týdnů jsem toho zažila více, než bych si možná přála. Stále mám velmi smíšené pocity a hlavou mi víří nespočet pohledů na COVID-19, což je v situaci, v jaké jsme se ocitli, asi zcela normální.

Judith Vorbach: Nadvláda internetu během krize COVID-19

Doposud si stále velmi dobře pamatuji den, kdy začal postupně utichat veřejný život – byl to pátek 13. března. Atmosféra na ulicích v Linci byla nezvykle napjatá. „Něco“ bylo ve vzduchu, a krátce nato skutečně došlo k omezení volného pohybu osob.

Lidija Pavić-Rogošić: Když během pandemie náhle dojde k zemětřesení

Od zavedení omezení volného pohybu osob uplynuly tři měsíce. Města nyní opět začínají ožívat a je načase se zamyslet nad tím, co se událo, neboť rychle se šířící virus se dotkl všech aspektů našeho osobního života i života společnosti.

Arnold Puech d’Alissac: „Přišli jsme o všechny zákazníky, jimiž byly restaurace, ale prodej ze dvora se zvojnásobil.“

Novináři Francouze informovali o tom, že se v Evropské unii zavádí omezení pohybu, a že by se tedy Francie měla na tuto situaci připravit.

José María Zufiaur – Život v karanténě

Během těchto měsíců jsem žil v obavách o to, aby EU tuto krizi řešila v souladu s projektem, na jehož základě vznikla, a se svou strukturou, jež staví na určitých hodnotách, na jednotném trhu a prostoru jednotné měny, do nějž je zapojena většina členských států.

Yves Somville: Co jsem si odnesl z krize

Žiji na venkově a mou vášní je zahrada. Musím se tedy přiznat, že jsem ani příliš netrpěl tím, že nikam nesmím chodit. Jediné, co mi chybělo, byla možnost stýkat se svými blízkými, rodinou a přáteli.

Evangelia Kekeleki: Musíme zajistit, aby měly všechny členské státy rovný přístup k vakcínám a k diagnostickým testům

Během omezení volného pohybu pro mě nebylo nijak obtížné zůstat doma. Na některé věci jsem si již několik let nenašla čas. Měla jsem tedy příležitost se jim věnovat a byla jsem ráda, že jsem je mohla dát do pořádku. Rodinné fotografie a suvenýry, které jsem si vzala z domu svých rodičů, byly celé pomíchané, a tak jsem je roztřídila.

Vyvolalo to ve mně silné emoce Věnovala jsem se tomu, co jsem vždy chtěla dělat, jako jsou ruční práce, pečení, vaření, příprava tradičních řeckých likérů, džemů a zavařenin. Na tyto věci obvykle nemám čas, když se snažím držet krok s hektickými požadavky v práci.

Nové publikace

Participativní demokracie – příběh úspěchu, který napsal EHSV

Nedávná publikace EHSV shrnuje všechna stanoviska a všechny zprávy, které v posledních třiceti letech umožnily EHSV a organizacím občanské společnosti upevnit participativní demokracii a stát se klíčovými aktéry v evropském rozhodovacím procesu.

Novinky z EHSV

Michel Barnier: „Je nepřípustné, aby si Spojené království dle libosti vybíralo, kterých výhod našeho jednotného trhu chce požívat“

Na červnovém plenárním zasedání EHSV proběhla diskuse o aktuálním stavu jednání o brexitu, které se zúčastnil předseda Pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím Michel Barnier.

Návrhy EHSV týkající se oživení a restrukturalizace po pandemii COVID-19 – na cestě k novému modelu společnosti

EHSV na červnovém plenárním zasedání přijal usnesení, které obsahuje návrhy na oživení a restrukturalizaci po pandemii COVID-19. Doporučuje, aby byla krize chápána jako příležitost k vybudování nového modelu společnosti: „Nestačí pouze obnovit to, co existovalo v minulosti, ale musíme uskutečnit restrukturalizaci a dosáhnout zlepšení.“

Jednejme jednotně pro budoucnost Evropy: nastal čas pustit se do práce

Pro nastartování ekonomiky po pandemii COVID-19 mají zcela zásadní význam solidarita a spolupráce v EU. Předseda Evropského hospodářského výboru (EHSV) Luca Jahier a evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira se na červnovém plenárním zasedání shodli na tom, že v evropském plánu na podporu oživení, který navrhla Komise, i v revidovaném a ambicióznějším víceletém finančním rámci sehrává klíčovou úlohu politika soudržnosti. Zároveň dodali, že nyní je důležité, aby byly tyto návrhy urychleně přijaty a zavedeny v praxi.

„Nemůžu dýchat.“ Pocta EHSV památce George Floyda

Před zahájením plenárního zasedání dne 10. června pokleklo několik členů a zaměstnanců EHSV, aby uctili památku George Floyda, amerického občana, kterého usmrtil policista v Minneapolis. Předseda Luca Jahier uctil památku George Floyda a všech těch, vůči nimž bylo v minulosti použito stejné násilí. Poté přítomní drželi 8 minut 46 vteřin ticha.

#Icantbreathe nám všem připomíná, že musíme bojovat za spravedlnost a proti rasismu

Společné prohlášení předsedy Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a předsedy skupiny Základní práva a právní stát, která v EHSV působí

25. května zemřel ve městě Minneapolis 46letý americký občan černošského původu George Floyd, jehož během zatýkání udusil jeden z příslušníků místní policie. Šokující záběry z tohoto brutálního zákroku obletěly svět a spolu s tím se zvedla sílící vlna protestů, které vyburcovaly svědomí lidí v USA i v dalších zemích.

Investiční plán musí naplnit ambice Zelené dohody pro Evropu

EHSV v nedávném balíčku stanovisek doporučuje, aby byla reakce všech orgánů a členských států EU na koronavirovou pandemii rychlá, sladěná a založená na solidaritě. Měla by být také přijata dodatečná opatření na podporu udržitelných investic za účelem financování Zelené dohody pro Evropu.

Reakce na krizi COVID-19 – EHSV podporuje návrh Komise na úpravu obezřetnostních pravidel v bankovním sektoru

EHSV v jednom ze svých nedávných stanovisek vyjádřil názor, že je třeba dočasně upravit obezřetnostní pravidla EU v bankovním sektoru, aby bylo možné uvolnit zdroje a co nejúčinněji je využít k řešení hospodářských dopadů koronavirové pandemie.

Nástroj na podporu oživení – příklad solidarity v době nejistoty

Dne 2. června, několik dní poté, co Evropská komise předložila svůj návrh rozsáhlého plánu na podporu oživení, který má členským státům pomoci vypořádat se s následky pandemie COVID-19, uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) na internetu diskusi s cílem posoudit, do jaké míry tento plán odpovídá vytyčeným cílům. Všichni účastníci se shodli na tom, že tato ambiciózní iniciativa je skutečně důležitá, neboť je příkladem solidarity, která i v době nejistoty panuje mezi všemi členskými státy EU.

Mohla by pandemie COVID-19 zásadně změnit situaci v oblasti migrace?

Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru Luca Jahier uspořádal dne 20. května webinář s názvem Migrace v období pandemie COVID-19 – tragédie, která neupadla v zapomnění a čeká na nový pakt EU.

Je načase urychlit přechod na nízkouhlíkové hospodářství

EHSV vítá závěry Evropské rady ze dne 23. dubna a podporuje usnesení Evropského parlamentu, v němž se požaduje, aby ústředním bodem připravovaného balíčku opatření EU pro oživení a rekonstrukci byla Zelená dohoda pro Evropu.

Novinky ze skupin

Podniky budou při řešení krize způsobené koronavirem hrát klíčovou roli

členka skupiny Zaměstnavatelé Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Krize způsobená koronavirem zásadním způsobem změnila prostředí, v němž podniky působí. Podniky mají problémy s likviditou, narušením dodavatelských řetězců a překážkami, které brání volnému pohybu osob, zboží a služeb. Přesto to budou podniky, které poté, co bude překonána špička krize, podpoří oživení ekonomiky EU. K vyřešení této krize tedy bude zapotřebí společného úsilí veřejného a soukromého sektoru, což bude vyžadovat úzkou spolupráci.

Usnesení EHSV k oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19: pozice skupiny Zaměstnanci

Autor: skupina Zaměstnanci

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve svém usnesení jasně poukazuje na potřebu obnovit naši společnost na základě solidarity. A to solidarity jak s poskytovateli péče, tak se všemi pracovníky, kteří v této těžké době přinášeli obrovské oběti ve snaze pomoci celé společnosti, s lidmi, kteří přišli o práci, ale také se zaměstnavateli, kteří se snaží zachránit své podniky a pracovní místa, solidarity s tou částí veřejného a soukromého sektoru, která potřebuje okamžitou pomoc, ale ze všeho nejvíc na základě solidarity mezi zeměmi EU, které sledují společný hospodářský a sociální cíl.

Oživení prostřednictvím rekonstrukce po skončení krize způsobené koronavirem

autor: Jan Dirx, člen skupiny Různorodá Evropa

Evropský parlament, Evropská komise a předseda Evropské rady Charles Michel jsou mezi těmi, kteří podporují zelené oživení a rekonstrukci EU po odeznění krize způsobené koronavirem. Lobbisté starého ekonomického pořádku však argumentují, že teď není vhodná chvíle zavádět inovace, ale spíše investovat do obnovení starého systému.