skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Hlavními tématy diskuse mezi místopředsedou Evropské komise Jyrki Katainenem a členy skupiny Zaměstnavatelé, která se konala na schůzi skupiny dne 15. května 2019, byly investice v EU, výzvy, kterým EU v současnosti čelí, a potenciální priority v příštím funkčním období Evropské komise a Evropského parlamentu.

Předseda skupiny Zaměstnavatelé Jacek Krawczyk přivítal pana Katainena a poděkoval mu za jeho odvahu a angažovanost, s jakou hájí právní stát a základní práva v EU. Rovněž mu poděkoval za předchozí setkání v Evropské komisi, na němž mu předal prohlášení skupiny Zaměstnavatelé před volbami do Evropského parlamentu.

Místopředsedkyně skupiny Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala poukázala na to, že zaměstnavatelé cítí nesmírný závazek vůči koncepci udržitelného rozvoje. Jedná se o oblast politiky, v níž se pan Katainen velice angažoval. Dodala, že v rámci snah o dosažení udržitelného růstu dosud nebyla dostatečně uznána záslužná úloha podnikání a hospodářského růstu.

Pan Katainen shrnul funkční období Evropské komise, které se nyní chýlí ke konci, a upozornil na to, že bylo docíleno značného pokroku, co se týče integrace v některých oblastech, jako je unie kapitálových trhů, energetická unie a jednotný digitální trh. Připustil, že globální konkurenti nyní pro Evropskou unii představují daleko větší vnější výzvu, než tomu bylo před několika lety. Některé země by si navíc přály, aby se EU oslabila a byla rozdělená. „Proto musíme hájit jak evropské hospodářské zájmy, tak evropské hodnoty,“ uvedl pan Katainen.