autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Hlavní body shrnutí studie na téma Mladí lidé a EU – názory, znalosti a očekávání byly prezentovány 15. května v sálu pro tiskové konference v budově Charlemagne Evropské komise.

Cílem tohoto průzkumu je srovnat postoje mladých lidí studujících na evropských školách v Bruselu a na školách ve Francii, Německu, Itálii, Švédsku a Rumunsku, které se řídí příslušnými národními vzdělávacími systémy. Kolik toho tito mladí lidé vědí o EU a kde se to dozvěděli? Co si myslí o EU a jak podle nich EU může ovlivnit nebo ovlivní jejich životy? Existují mezi členskými státy markantní rozdíly a mají studenti evropských škol výrazně odlišné postoje?

Předseda skupiny Různorodá Evropa v EHSV Arno Metzler v souvislosti s tímto průzkumem uvedl: „Je nutné vytvořit nové evropské občanství jakožto způsob zapojení občanů a jejich obohacení. Měli bychom vyvinout nové vzdělávací nástroje týkající se EU, například vytvořit evropskou platformu pro učení nebo ve školách zavést zvláštní předmět, v němž se žákům bude vysvětlovat, čím se orgány EU každodenně zabývají. Chceme zvýšit aktivitu evropské komunity. Organizace občanské společnosti a občané by měli šířit myšlenku a cíle Evropy. Musíme zúročit potenciál našich mladých generací a naslouchat jim, a to jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni.“ (ih)