Jednotný trh přinesl evropským občanům velmi hmatatelné výhody

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) v reakci na posouzení stavu jednotného trhu, které vypracovala Evropská komise, uvádí, že jednotný trh přinesl evropským občanům řadu skutečných výhod – cenově dostupnou leteckou dopravu, zrušení poplatků za roaming, lepší pracovní příležitosti na celoevropském trhu práce a práva spotřebitelů s vysokou úrovní ochrany překračující hranice. Podle EHSV lze právě těmito úspěchy bojovat proti populismu, nacionalismu a protekcionismu.

EHSV na svém plenárním zasedání dne 15. května přijal stanovisko ke sdělení Komise Jednotný trh v měnícím se světě:Jedinečná výhoda si žádá nový politický závazek, které shrnuje 25 let fungování jednotného trhu a budoucí výzvy.

EHSV ve svém stanovisku uvádí, že jednotný trh byl obrovským úspěchem a že EU musí zajistit, aby si občané byli vědomi množství velmi hmatatelných výhod, které jim – spotřebitelům, podnikatelům nebo pracovníkům – v uplynulých 25 letech přinesl. Odhaduje se, že tyto výhody dosahují výše 8,5 % HDP EU.

Pro evropské podniky představuje jednotný trh příležitost k rozvoji a rozšíření jejich aktivit po Evropě. Jak ukázalo nedávné mezinárodní úsilí o provedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Evropa byla posílena trhem čítajícím 512 miliónů spotřebitelů.

EHSV se domnívá, že tento úspěch může jednotnému trhu pomoci v tom, jak se připravit na digitální věk.

Jednotný trh je třeba vnímat i jako příležitost k tomu, aby byly znovu potvrzeny evropské hodnoty a práva: „Občané musí mít neustále na mysli hodnoty svobody, hospodářský růst, demokracii, mír, vědu a inovace, politickou stabilitu, práva spotřebitelů a sociální práva. Právě tyto hodnoty umožňují pokrok a prosperitu všech členských států a občanů,“ prohlásil zpravodaj stanoviska Gonçalo Lobo Xavier.

„Jednotný trh se týká každého z nás, proto je tak silný. Musíme bojovat proti hrozbě populismu a nacionalismu, které jsou v Evropě na vzestupu. Jednotný trh je jedním z nejlepších nástrojů, který můžeme použít k tomu, abychom šíření těchto myšlenek zamezili,“ uvedl spoluzpravodaj stanoviska Juan Mendoza Castro.

EHSV se rovněž zaměřuje na hospodářskou soutěž v EU. Pravidla omezující státní podporu a pravidla zaměřená proti zneužívání dominantního postavení vedla k rozpohybování evropského trhu a přinesla výhody jak spotřebitelům, tak podnikům. Avšak vzhledem k tvrdé globální konkurenci ze strany (někdy státem vlastněných) oligopolů či monopolů by EU měla od svých obchodních partnerů požadovat reciprocitu, která by pomohla evropským podnikům při soupeření o trhy. (dm)