„V budoucnosti budeme muset nejen bojovat proti změně klimatu, ale zároveň zajistit potraviny pro planetu, která brzy bude domovem 10 miliard lidí. Biohospodářství, které zahrnuje produkci obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměnu na potraviny, krmivo a výrobky z biologického materiálu, může dopomoci k řešení obou těchto výzev,“ uvedli Mindaugas Maciulevičius a Udo Hemmerling, zpravodajové stanoviska EHSV k aktualizaci strategie biohospodářství, které bylo přijato 15. května.

Pro „nové“ biohospodářství mají zásadní význam zásady udržitelnosti. Je nutné chránit přírodní zdroje tak, aby byly i v budoucnu produktivní.

Malé a střední podniky hrají v biohospodářství významnou roli. Ke zvýšení jejich přínosu je nutné jim poskytnout lepší poradenství a přístup k financování. Je nutné zavést individuální a flexibilní poradenské služby, které pomohou malým a středním podnikům v zemědělsko-potravinářském odvětví zahájit dlouhodobé inovativní projekty. Kromě toho by významnou roli mohla mít spolupráce veřejného a soukromého sektoru, která by zvýšila účinnost a vedla k výměně vědomostí, odborných znalostí a osvědčených postupů.

K udržitelným hodnotovým řetězcům a klastrům v rámci biohospodářství by mohla přispět propojení různých oblastí – mezi městy a venkovem, mezi venkovskými oblastmi navzájem a mezi pevninou a mořem. Zejména ve středoevropských a východoevropských zemích by tato propojení přispěla ke zvýšení výkonnosti těchto zemí, a tím i k posílení růstu a vytváření pracovních míst především ve venkovských oblastech. Tento region má vzhledem k rozsáhlému provozování činností v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu bohatou zásobu biomasy a disponuje značnou, avšak ne zcela využitou kapacitou biomasy. (sma)