Cena pro občanskou společnost za rok 2019 je zaměřená na posílení postavení žen

EHSV věnuje svoji stěžejní Cenu pro občanskou společnost v roce 2019 posílení postavení žen a boji za genderovou rovnost

Přihlášky pro rok 2019 už je možné podávat

 

Dostupné jazyky:

Úvodník

Odevzdali jsme svůj hlas a zvolili jsme si své představitele do Evropského parlamentu. Odevzdali jsme svůj hlas, a především jsme si uvědomili, že tento hlas může ovlivnit náš každodenní život.

Poznamenejte si

Stručně

Místopředsedkyně EHSV Isabel Caño vypálila jeden ze šesti startovních výstřelů závodu 20 km Bruselem

40. ročníku závodu 20 km Bruselem, který se konal 19. května 2019, se zúčastnilo více než 40 000 běžců 137 národností. V letošním roce se tento závod nesl ve znamení evropských voleb a sloganu „Tentokrát budu volit“.

Diljana Slavova představila názory EHSV na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Východního partnerství

Diljana Slavova, předsedkyně sekce EHSV Vnější vztahy, se zúčastnila setkání ministrů zahraničních věcí zemí Východního partnerství, které dne 13. května u příležitosti oslav 10. výročí Východního partnerství uspořádala Rada EU.

EHSV slaví 25. výročí Dohody o EHP

25. výročí Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), která je v platnosti od roku 1994, bylo hlavním tématem zasedání Poradního výboru EHP ve dnech 23. a 24. května

Jídelna EHSV/VR bez plastů

Ve společné jídelně Evropského výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru, která se nachází v budově Jacques Delors, se od 14. května nepoužívá žádný jednorázový plastový materiál nebo výrobky balené v plastu. Jídelna se tak stala první jídelnou evropských institucí bez plastů.

Novinky z EHSV

Margrethe Vestagerová v EHSV: „Potřebujeme celosvětové řešení v oblasti zdanění digitální ekonomiky“

Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová na květnovém plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) uvedla, že „Komise prosazuje zdanění digitální ekonomiky, protože potřebujeme celosvětové řešení: je nepřijatelné, aby daně platily pouze některé společnosti“. Komisařka však vysvětlila, že EU musí nalézt nejdříve evropské řešení.

Boj proti antisemitismu je také bojem za demokratickou Evropu založenou na hodnotách

Diskuse o antisemitismu v Evropě, která proběhla na plenárním zasedání v květnu, se na pozvání EHSV zúčastnili Raya Kalenova (Evropský židovský kongres), Michał Bilewicz (Středisko pro výzkum předsudků, Varšavská univerzita) a Joël Kotek (Svobodná univerzita Brusel - ULB).

EHSV předkládá návrh na posílení příspěvku malých a středních podniků k biohospodářství

„V budoucnosti budeme muset nejen bojovat proti změně klimatu, ale zároveň zajistit potraviny pro planetu, která brzy bude domovem 10 miliard lidí. Biohospodářství, které zahrnuje produkci obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměnu na potraviny, krmivo a výrobky z biologického materiálu, může dopomoci k řešení obou těchto výzev,“ uvedli Mindaugas Maciulevičius a Udo Hemmerling, zpravodajové stanoviska EHSV k aktualizaci strategie biohospodářství, které bylo přijato 15. května.

Důstojné stárnutí – lidské právo, ale také příležitost k hospodářskému pokroku

EHSV se domnívá, že důstojné stárnutí by se mělo stát základním právem. Evropané žijí déle a to je pozitivní. Stárnutí však přichází ruku v ruce s novými sociálními, hospodářskými a zdravotnickými výzvami, které mají dopad nejen na starší osoby, ale i na jejich rodiny a společnost. Dlouho se toto téma opomíjelo a nárůst potřeb starších osob se zavčas neřešil, konstatoval EHSV. EHSV ve svém stanovisku, které přijal dne 15. května, zdůrazňuje obrovský potenciál, jenž starší osoby představují z hlediska nových pracovních míst a technologického pokroku.

Evropská občanská společnost vyzývá k politickému závazku k dosažení rovného zacházení pro muže a ženy

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval Evropskou unii a její členské státy, aby vzhledem k obavám, že by nedávné útoky na práva žen v Evropě mohly vážně ohrozit pokrok směrem k rovnosti žen a mužů, zařadily genderovou rovnost na špici své politické agendy.

EHSV vyzývá vlády k podpoře a propagaci filantropie v Evropě

Evropský hospodářský a sociální výbor vyzval členské státy EU, aby v souladu se svobodami a základními právy EU vytvořily příznivé prostředí pro filantropii, a doporučuje, aby uznaly a podporovaly filantropii jakožto projev společenského závazku, jímž je usilování o společné blaho.

Jednotný trh přinesl evropským občanům velmi hmatatelné výhody

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) v reakci na posouzení stavu jednotného trhu, které vypracovala Evropská komise, uvádí, že jednotný trh přinesl evropským občanům řadu skutečných výhod – cenově dostupnou leteckou dopravu, zrušení poplatků za roaming, lepší pracovní příležitosti na celoevropském trhu práce a práva spotřebitelů s vysokou úrovní ochrany překračující hranice. Podle EHSV lze právě těmito úspěchy bojovat proti populismu, nacionalismu a protekcionismu.

Umělá inteligence v Evropě – nikdo nesmí být opomenut

Rozvoj umělé inteligence v Evropě by měl být v co největší možné míře inkluzivní, tvrdí EHSV ve svém hodnocení koordinovaného plánu v oblasti umělé inteligence, který vypracovala Evropská komise. Politika by měla zajistit, aby občanská společnost měla prospěch z četných výhod umělé inteligence, a zároveň minimalizovat rizika, jako je například zmanipulování demokratických postupů.

Novinky ze skupin

Hlas Zaměstnanců v příštím Evropském parlamentu

skupina Zaměstnanci v EHSV

Potřebujeme, aby byl hlas zaměstnanců vyslyšen nejenom v Evropském parlamentu, ale i v Komisi,řekl Oliver Röpke, předseda skupiny Zaměstnanci. Z tohoto důvodu uspořádala skupina Zaměstnanci v EHSV dne 22. května doprovodnou akci na kongresu EKOS s cílem projednat, jak můžeme zajistit, aby se práva zaměstnanců stala v příštích pěti letech ústředním bodem politické agendy v novém Evropském parlamentu.

Skupina Různorodá Evropa vydává shrnutí studie o mladých lidech a EU

autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Hlavní body shrnutí studie na téma Mladí lidé a EU – názory, znalosti a očekávání byly prezentovány 15. května v sálu pro tiskové konference v budově Charlemagne Evropské komise.

Místopředseda Komise projednal se skupinou Zaměstnavatelé budoucí politické priority

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Hlavními tématy diskuse mezi místopředsedou Evropské komise Jyrki Katainenem a členy skupiny Zaměstnavatelé, která se konala na schůzi skupiny dne 15. května 2019, byly investice v EU, výzvy, kterým EU v současnosti čelí, a potenciální priority v příštím funkčním období Evropské komise a Evropského parlamentu.

Brzy v EHSV / kulturní akce

„Velký start“ čistější mobility

Na diskusi o čisté mobilitě konající se dne 3. července 2019 přivítá EHSV novináře Alberta Toscana, který je autorem knihy „Gino Bartali. Una bici contro il fascismo“ („Kolem proti nacistickému barbarismu – neuvěřitelný osud šampiona Gina Barotaliho“). Italský cyklistický šampion Gino Bartali byl a diskrétním hrdinou, který během holocaustu zachránil stovky italských Židů.

Výstava uměleckých děl „Postindustriální společnost – umění a krize hodnot“

V EHSV se bude konat umělecká výstava „Postindustriální společnost – umění a krize hodnot“, na níž budou představena díla španělského umělce Jesúse Montoiy Oribeho. Smyslem výstavy je vyzdvihnout činnost, kterou EHSV uskutečnil v oblasti průmyslových změn, a proto je partnerem výstavy Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI). Výstavu bude možné v EHSV shlédnout od 3. do 30. června a na 3. června 2019 se plánuje souběžně se schůzí CCMI zahajovací akce.

Více informací naleznete zde: https://www.eesc.europa.eu/cs/node/68970 (cc)

Výstava EHSV „Společně k lepší integraci“ na akci Evropské rozvojové dny

Výstavu „Společně k lepší integraci“ bude možné zhlédnout ve dnech 18. a 19. června 2019 v Globální vesnici na akci Evropské rozvojové dny, kterou pořádá Evropská komise v Tour & Taxis v Bruselu.

Výstavu uspořádal EHSV ve spolupráci s Mezinárodním konsorciem pro zdravotní postižení a rozvoj (IDDC) a byla k vidění v jeho prostorách v prosinci loňského roku u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.