EHSV věnuje svoji stěžejní Cenu pro občanskou společnost v roce 2019 posílení postavení žen a boji za genderovou rovnost

Přihlášky pro rok 2019 už je možné podávat

 

EHSV věnuje svoji stěžejní Cenu pro občanskou společnost v roce 2019 posílení postavení žen a boji za genderovou rovnost

Přihlášky pro rok 2019 už je možné podávat

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyhlásil Cenu pro občanskou společnost za rok 2019. Tém...Číst dále

EHSV věnuje svoji stěžejní Cenu pro občanskou společnost v roce 2019 posílení postavení žen a boji za genderovou rovnost

Přihlášky pro rok 2019 už je možné podávat

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyhlásil Cenu pro občanskou společnost za rok 2019. Tématem roku 2019 je Více žen v evropské společnosti a ekonomice. Cenou budou vyznamenány inovativní iniciativy a projekty, jejichž cílem je bojovat za rovné příležitosti žen a mužů a rovné zacházení ve všech oblastech hospodářského a společenského života.

O Cenu EHSV pro občanskou společnost se mohou ucházet organizace občanské společnosti, jež mají sídlo v Evropské unii a působí na místní, národní, regionální či evropské úrovni. Přihlásit se mohou i jednotlivci. Požadavkem je, aby iniciativy nebo projekty již byly realizovány nebo stále probíhaly.

Bude vybráno až pět vítězů, mezi něž bude rozdělena částka v celkové výši 50 000 EUR. Přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 6. září 2019 do 10:00, slavnostní předání cen se pak uskuteční v Bruselu dne 12. prosince 2019.

Kompletní popis požadavků a přihlašovací formulář on-line naleznete na našich internetových stránkách. (ll) 

Skrýt