V centru diskuse o budoucnosti Evropy jsou občané

Evropský hospodářský a sociální výbor jakožto zástupce občanské společnosti uspořádal ve svých prostorách dvoudenní „panel evropských občanů“ (5. a 6. května), jehož se zúčastnilo přes sto občanů odrážejících rozmanitost 27 členských států (s výjimkou Spojeného království).

Tuto akci podnítila Evropská komise z iniciativy francouzské vlády v partnerství s Výborem, v jehož sídle tento historicky první panel proběhl.  

Účastníci panelové diskuse pohovořili o svých obavách a nadějích týkajících se budoucnosti Evropy a stanovili dvanáct hlavních otázek, které znepokojují evropské občany. Tyto otázky se vztahují na všechny oblasti života, jako je nezaměstnanost, vzdělávání, migrace, životní prostředí, klima, zdraví, obrana a bezpečnost. Stručně řečeno měl každý občan možnost se vyjádřit k budoucnosti Evropy.

Od 9. května bude dotazník, jenž se stal „celoevropským nástrojem“ a Evropská komise ho využila ke konzultaci, zpřístupněn na internetových stránkách pro všechny evropské občany za účelem summitu pořádaného v květnu 2019 v Sibiu. 

Předseda EHSV Luca Jahier zdůraznil jedinečnost tohoto projektu, který „nás má k tomu, abychom hledali směr cesty, po které jsme se vydali“, a také upozornil na to, že je důležité vést dialog na témata, která navrhují občané v Evropě. Předseda rovněž účastníky panelové diskuse ujistil, že na jejich názory bude brán ohled: „Bohatstvím našeho evropského prostoru je rozmanitost názorů a kulturní a jazykový kontext.“

Podle člena skupiny III Thierryho Libaerta musí panelová diskuse s evropskými občany pokračovat i po té, co se přesune z Bruselu. Musí proběhnout všude tam, kde se setkají zájemci, a členové EHSV v tomto projektu musí pokračovat ve svých členských státech.

Myšlenka uspořádat panelovou diskusi s evropskými občany vznikla na zasedání EHSV v únoru 2018. Paní Nathalie Loiseau, francouzská ministryně pro evropské záležitosti, která byla pozvána na plenární zasedání Výboru, prezentovala proces evropských konzultací, jenž navrhl prezident Macron. V této souvislosti Georges Dassis (odstupující předseda EHSV) a Luca Jahier (předseda nastupující do funkce) navrhli, aby se Výbor okamžitě do tohoto procesu aktivně zapojil, a poukázali na úspěšné výsledky konzultací, které Výbor uspořádal v roce 2017 v členských státech v rámci bílé knihy o budoucnosti Evropy J.-C. Junckera. (ehp)