Čas změn ve skupině III

Dne 18. dubna se předsedou skupiny III na funkční období 2018–2020 oficiálně stal Arno Metzler.

Od roku 1983 měl svou vlastní právní praxi v Německu a od roku 2002 rovněž zastupoval německá svobodná povolání v EHSV. Předtím, než se stal předsedou skupiny, vykonával funkci místopředsedy pověřeného malými a středními podniky, svobodnými povoláními a jednacím řádem.

Jakožto velmi proevropsky založený člověk hluboce věří v přínos EU coby doplňující úrovně správy a identity. Domnívá se, že je vrcholně důležité věnovat velké úsilí propagaci Evropy a jejích hodnot, jako je tolerance, pluralita a inkluze.

Vzhledem k tomu, že různorodost je silnou stránkou naší skupiny, bylo jedním z jeho prvních rozhodnutí změnit název ze skupiny Různé zájmy na skupinu Různorodá Evropa – „nový název, který je jasnější, přitažlivější a odráží hrdost na naši různorodost“.

Jednou z hlavních priorit jeho funkčního období bude bojovat proti předsudkům a populismu odpovědností a různorodostí. Bylo zadáno vypracování studie o nárůstu populismu v nemetropolitních oblastech, která EHSV umožní lépe pochopit faktory, jež mají vliv na přitažlivost populismu pro veřejnost, a způsoby, jakými se organizace občanské společnosti snaží s ním bojovat, přičemž pak bude možné lépe podpořit jejich činnosti. Zjištění této studie budou představena na konferenci skupiny, která se bude konat v říjnu v Rakousku. Pan Metzler se během svého funkčního období zaměří i na boj proti předsudkům a podporu různorodosti prostřednictvím vzdělávání.

V následujících dvou a půl letech ho při práci bude podporovat sedm nově zvolených místopředsedů: B. MILTOVIČA (Lotyšsko), K. BALON (Polsko), S. BOLAND (Irsko), A. GAJDOSIK (Rakousko), M. MACIULEVIČIUS (Litva), P. TRANTINA (Česká republika), I. VARDAKASTANIS (Řecko).(ih)