Den otevřených dveří je jedinečnou příležitostí dozvědět se, jak funguje EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor otevřel své dveře široké veřejnosti v sobotu 5. května 2018 u příležitosti oslav Dne Evropy. EHSV představil návštěvníkům svou činnost, přičemž se zaměřil zejména na kulturu, jelikož rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví.

Den otevřených dveří EHSV byl jedinečnou příležitostí, při níž se mohli občané seznámit s prací jediného orgánu, který zastupuje občanskou společnost v Evropě, orgánu, který je tvořen zaměstnavateli, odborovými svazy a skupinami, jako jsou profesní a komunitní sdružení, organizace mládeže, organizace žen, spotřebitelé, aktivisté v oblasti životního prostředí a řada dalších.

Návštěvníci a novináři měli v průběhu dne možnost dozvědět se o EHSV více a debatovat s jeho členy o úloze občanské společnosti v evropském rozhodovacím procesu i o konkrétních tématech, jako je např. silnější ekonomika, boj proti plánovanému zastarávání výrobků, kybernetická bezpečnost, participativní demokracie a mnohojazyčnost. (mp)