Posílení evropských energetických sítí je pro energetickou unii klíčové

Evropská energetická unie vyžaduje silnější a propojené evropské energetické sítě. Evropské energetické systémy mohou dosáhnout svého cíle – poskytovat lidem v Evropě konkurenceschopným způsobem cenově dostupnou, bezpečnou a udržitelnou energii – pouze tehdy, pokud budou evropské energetické sítě dobře rozvinuty a integrovány.

EHSV ve svém stanovisku, jež bylo přijato na dubnovém plenárním zasedání a které vypracoval Andrés Barceló Delgado, vítá sdělení Komise o posílení evropských energetických sítí a zdůrazňuje skutečnost, že finanční podpora poskytovaná z Nástroje pro propojení Evropy umožňuje stále více projektů v celé EU.

„Čeká nás ještě hodně práce,“ prohlásil pan Barceló Delgado. „Řadě členských států se nepodaří dosáhnout do roku 2020 cíle 10% propojení. Příčiny těchto selhání (složité administrativní postupy, dopady politik, financování, nedostatečná podpora ze strany veřejnosti) se tedy musí náležitě řešit, neboť by mohly ohrozit dosažení cílů do roku 2030,“ pokračoval.

EHSV tedy v zájmu řešení některých přetrvávajících problémů předkládá několik doporučení, jejichž cílem je provést lepší analýzy, plně zapojit zúčastněné strany v ranější fázi a navýšit rozpočet. (mp)