Kvalitní učňovská příprava: dejme učňům prostor k vyjádření názoru

Systémy učňovské přípravy by měly být formovány s aktivním zapojením přímo dotčených osob, tj. samotných učňů a jejich organizací. To je hlavní výhrada EHSV k navrhovanému rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu, o kterém se však EHSV jinak domnívá, že přispěje ke zvýšení standardů napříč EU.

Organizace mládeže a rodičů, studentské svazy a samotní učni nejsou tradičně považováni za přirozené zúčastněné strany vývoje učňovské přípravy, ale jsou hlavními příjemci těchto systémů, a proto by měli být zapojeni do jejich navrhování, správy a provádění, tvrdí EHSV ve stanovisku k návrhu doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu, které bylo přijato 19. dubna.

Zásadně důležité je zapojit sociální partnery, jak to činí návrh, ale význam má také získání podpory těchto dalších klíčových skupin, tvrdí EHSV, který k formulaci svého postoje využil odbornosti Evropského fóra mládeže.

Učňovská příprava však nemůže vyřešit nezaměstnanost. Může sice zlepšit šance lidí na nalezení zaměstnání, ale nezaměstnanost je složitý problém, k němuž se musí přistupovat z různých úhlů, zdůrazňuje EHSV.

EHSV celkově návrh vítá, jelikož se v něm uvádí společné chápání toho, co představuje kvalitní učňovskou přípravu, a definují její klíčové prvky: písemná smlouva, pravidla odměňování, čas strávený na pracovišti, sociální ochrana, bezpečnost a zdraví při práci atd.

Vítaným ustanovením je podpora malých a středních podniků při zajišťování kvalitní učňovské přípravy a plus podle EHSV představuje i nadnárodní mobilita pro učně.

EHSV nabízí, že bude sledovat zavádění nového rámce v členských státech z pohledu organizované občanské společnosti.