Plenární shromáždění EHSV si připomnělo 75. výročí povstání ve varšavském ghettu

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Plenární shromáždění Evropského hospodářského a sociálního výboru si minutou ticha připomnělo 75. výročí povstání ve varšavském ghettu, které bylo nejrozsáhlejší ozbrojenou židovskou vzpourou během 2. světové války.

Členové EHSV si při této příležitosti připnuli žluté narcisy z papíru, jež na toto povstání upomínají. V tentýž den byly podobné papírové symboly rozdávány ve varšavských ulicích v Polsku.

„Je paradoxní, že čím déle Evropané žijí v míru a prosperitě, tím méně si pamatují, co bylo obecným cílem vytvoření Evropské unie. Zakladatelům EU šlo o to, zamezit navždy válkám,“ zdůraznil předseda skupiny Zaměstnavatelé Jacek P. Krawczyk, na jehož podnět tento vzpomínkový akt proběhl. „Tyto žluté narcisy ztělesňují nejenom oběti války. Jsou rovněž symbolem vzdoru vůči jakémukoli pokusu rozštěpit lidské společenství, postavit mezi lidi zeď, rozdělit je na základě jejich původu,“ dodal.

Jean-Pierre Haber, zakládající člen Evropského židovského informačního střediska (CEJI), vyzval ve svém projevu k tomu, aby všichni představitelé evropské občanské společnosti podnikli kroky s cílem zajistit, že budou všichni Evropané moci žít ve svobodné a mírové Evropě.

Historikové odhadují, že v průběhu povstání a brutální likvidace ghetta, které trvaly přes 20 dní, bylo 7 000 Židů zastřeleno na místě, 7 000 jich bylo převezeno do vyhlazovacího tábora v Treblince a 36 000 bylo deportováno do pracovních táborů. (lj)