Elektronická publikace – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) – 60 let činnosti

Občanská společnost se angažuje pro budoucnost Evropy!

První plenární zasedání Výboru, který byl zřízen Římskými smlouvami v roce 1957, se konalo před 60 lety – dne 19. května 1958. Od té doby je historie Výboru spjata s procesem evropské integrace, o který se tato instituce soustavně zasazuje.

Tato elektronická publikace rekapituluje 60 let činnosti Výboru, jejímž cílem je zapojit občanskou společnost v celé její rozmanitosti do utváření Evropy a upozorňovat při tom na její úspěchy, nejdůležitější výsledky, přidanou hodnotu a vizi budoucího vývoje Evropy.

Tato poutavá publikace obohacená multimediálními prvky – zejména videonahrávkami a infografikami – je určena odborné (sdělovacím prostředkům, organizacím občanské společnosti, národním hospodářským a sociálním radám, jiným institucím, vysokým školám atd.) i široké veřejnosti. Publikace má dynamický charakter a jejím účelem je vyzdvihnout jedinečnou úlohu, již EHSV – a také organizovaná občanská společnost, kterou zastupuje – hraje v procesu evropské integrace při prosazování participativní demokracie.

Je možné si ji zobrazit na mobilních zařízeních (tabletech a v budoucnu i na chytrých telefonech) a bude nejprve k dispozici ve třech jazycích (angličtině, francouzštině a němčině) na internetových stránkách Výboru. (fgr)