Při vytváření nových forem mobility nelze opomíjet zájmy občanů EU

 mobility

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) žádá Evropskou komisi, aby byla při zlepšování přístupu spotřebitelů k novým, čistším a cenově dostupným formám mobility přísnější a aby zavedla větší finanční podporu veřejné dopravy. Stanovisko Výboru Jak dosáhnout nízkoemisní mobility, jež bylo přijato na plenárním zasedání konaném minulý týden, se vyslovilo k návrhu Komise na účinné snížení emisí skleníkových plynů způsobených silniční dopravou.

EHSV upozorňuje na obecný, technologicky neutrální přístup stanovený Komisí, kterého se však podle zpravodaje Ulricha Samma navrhované iniciativy v plném rozsahu nedrží. Výbor proto doporučuje přijmout flexibilnější přístup místo například pevných prahových hodnot emisí nebo cílů pro zadávání veřejných zakázek. Také zdůrazňuje, že kromě zaměření na nové technologie, jako jsou elektrická vozidla, by Evropská komise měla rovněž zvážit značný potenciál ke zlepšení stávajícího vozového parku. (ia)