Během Dne evropské občanské iniciativy zazněla výzva ke skutečnému zapojení občanů

Šest let po zavedení evropské občanské iniciativy a v návaznosti na opakovaně vyjadřovanou konstruktivní kritiku a požadavek, aby byla tato iniciativa vylepšena – zejména ze strany Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a dalších orgánů –, Evropská komise konečně navrhla změny tohoto významného nástroje participativní demokracie.

Na sedmém Dni evropské občanské iniciativy, který pořádá EHSV, představil první místopředseda Komise Frans Timmermans nejdůležitější změny, k nimž patří snížení věkové hranice z 18 na 16 let a zjednodušení požadavků ohledně údajů potřebných k podepsání iniciativy.

Den evropské občanské iniciativy byl letos zaměřen na téma Spolupráce, a to s cílem vyzdvihnout význam spolupráce a společné odpovědnosti při prosazování aktivního občanství.

Předseda EHSV Georges Dassis uvítal iniciativu Komise jakožto výrazný posun vpřed, co se týče zjednodušení a snížení byrokratické zátěže, vyjádřil však politování nad tím, že ve stávajícím návrhu nebyla posílena navazující činnost. „Úspěšné evropské občanské iniciativy musí podnítit dialog a odpovídající následné kroky na úrovni EU,“ zdůraznil.

Nový předseda EHSV Luca Jahier ve svém hlavním proslovu vyzdvihl význam článku 11 Smlouvy o EU, který evropským orgánům ukládá právní povinnost vést konzultace a udržovat dialog s občanskou společností a občany. „Řádně fungující evropská občanská iniciativa by měla posílit postavení občanů – měla by jim dát prostor, aby vyjádřili svůj názor, a také pocit sounáležitosti a identity a měla by jim pomoci opět získat důvěru a znovu si uvědomit, že evropský projekt je postaven na solidaritě. EHSV proto evropskou občanskou iniciativu vždy výrazně podporoval.“

V rámci tří workshopů se účastníci shodně vyslovili pro to, aby EU byla participativnější, a vyzvali vedoucí představitele na evropské a vnitrostátní úrovni, aby naslouchali svým občanům. (sma)