Přežití evropského odvětví námořních technologií závisí na pevném postoji EU

Stanovisko EHSV vyzývá k silné průmyslové a výrobní politice založené na reciprocitě.

„Evropská komise musí přijmout silnou průmyslovou a výrobní politiku založenou na reciprocitě, jinak evropské odvětví námořních technologií nebude schopno konkurovat asijským loděnicím,“ varoval Marian Krzaklewski, zpravodaj stanoviska EHSV ke strategii LeaderSHIP, jež bylo přijato na plenárním zasedání Výboru dne 19. dubna. 

EHSV naléhavě vyzývá Komisi, aby zintenzívnila provádění strategie LeaderSHIP 2020 a předložila klíčová doporučení pro novou strategii v tomto odvětví LeaderSHIP 2030.

„Evropa musí k loďařskému průmyslu a výrobě námořních zařízení zaujmout konkrétní postoj. Po vzoru Číny, USA, Japonska a Jižní Koreje musí evropské rozhodovací orgány k tomuto odvětví přistupovat jako k odvětví, jež má v rámci evropského hospodářství strategický význam,“ zdůraznil spoluzpravodaj Patrizio Pesci.

Tento přístup musí zahrnovat:

  • globální dohodu v rámci OECD, která stanoví zásady kontroly dotací a případně i cenové kázně;
  • reciprocitu mezi Evropou a třetími zeměmi jakožto určující zásadu dvoustranných i mnohostranných obchodních jednání;
  • konkrétní finanční nástroj, který by posílil investice do tohoto odvětví s vysokým kapitálovým rizikem, atd.

Evropské odvětví námořních technologií je pro Evropu klíčovým průmyslovým odvětvím, avšak čelí řadě problémů, a to především kvůli protekcionistické politice jihoasijské konkurence.

Přibližně 300 evropských loděnic zaměstnává 200 000 osob a dosahuje ročního obratu zhruba 31 miliard EUR. Námořní zařízení vyrábí a dodává přibližně 22 000 velkých společností a malých a středních podniků, které tak vytvářejí roční obrat ve výši přibližně 60 miliard EUR. Zaměstnávají přímo více než 350 000 osob a jejich podíl na světovém trhu činí asi 50 %. (sma)