Zajištění sociálního ratingu AAA pro EU vyžaduje politickou angažovanost a náležité financování

EHSV vyzývá k tomu, aby byly na provádění evropského pilíře sociálních práv poskytnuty dostatečné finanční prostředky. Aby se sociální pilíř stal realitou, je zapotřebí dosáhnout zlepšení v členských státech a pevného závazku, pokud jde o rozpočet, investice a běžné výdaje.

Postupné provádění pilíře vyžaduje nejenom odhodlání členských států, ale rovněž aktivní ztotožnění, odpovědnost a účast všech dalších zapojených zainteresovaných subjektů a náležitá finanční opatření, která toto odrážejí.

„Ve financování sehraje klíčovou úlohu větší flexibilita rozpočtových pravidel EU pro veřejné financování, plné využití evropských strukturálních fondů a spravedlivé zdanění,“ uvedla Anne Demelenne (skupina Zaměstnanci, BE), zpravodajka stanoviska k tomuto tématu.

EHSV je přesvědčen, že náležité sociální investice budou zásadní pro zajištění schopnosti členských států naplnit vytyčené cíle. Prostor pro náležité výdaje by mohl být vytvořen v rámci členských států a s pomocí programů na úrovni EU. Stávající evropské nástroje by měly být použity na podporu veřejných investic v členských státech. 

Anne Demelenne prohlašuje: „Zásady sociálního pilíře a potřeba jeho provádění by měly představovat jedno z hlavních témat nadcházejících jednání o víceletém finančním rámci Evropské unie pro období po roce 2020. V souladu s Evropským parlamentem naléhavě vyzýváme, aby byla současná 1% horní mez pro výdaje EU zvýšena.“

Větší míře veřejných investic v rámci členských států by rovněž mohly napomoci odpovídající daňové politiky a nastavení zlatého pravidla veřejných investic se sociálním cílem. EHSV se domnívá, že kromě vnitrostátních veřejných prostředků a prostředků EU by mohly být v některých oblastech přínosné i investice soukromého sektoru. (jk)