Evropští Romové čelí i nadále diskriminaci a etnickému profilování

Tato největší evropská menšina, která čítá více než milion lidí, je v řadě členských států Evropské unie stále ještě diskriminována a marginalizována. Nevládní organizace působící v oblasti lidských práv a politici EU, kteří se setkali v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV), varovali, že policie v mnoha případech i nadále vůči Romům uplatňuje etnické profilování. Během třetího Evropského týdne Romů, který ve dnech 8. až 12. dubna pořádaly v Bruselu evropské orgány a instituce, se konalo veřejné slyšení na téma Potírání protiromského smýšlení v praktikách etnického profilování. 

Při této příležitosti bylo zdůrazněno, že nejzávažnějším problémem romských komunit, zejména ve střední a východní Evropě, je i nadále jejich nedostatečné začlenění do společnosti, jež má ve většině případů za následek chudobu. Řečníci poukázali také na větší etnické profilování v souvislosti s opatřeními přijímanými v rámci boje proti terorismu a na častější hraniční kontroly v důsledku migrace, a upozornili na to, že Romové patří mezi skupiny, jichž se tento relativně nový trend dotýká. (ia)