Srbsko a EU by měly zvýšit úsilí o to, aby Srbsku zůstala otevřena možnost přistoupit do roku 2025.

Poslední schůze smíšeného poradního výboru občanské společnosti EU-Srbsko se konala dne 12. dubna v Bruselu. Jeho členové projednali aktuální stav a nadcházející úkoly týkající se jednání o přistoupení Srbska k EU, a přijali závěrečné prohlášení. Srbsko bylo označeno za jednoho ze dvou předních kandidátů v regionu západního Balkánu.

Zástupci občanské společnosti vyzvali srbské orgány, aby pokračovaly v práci na zajištění dodržování zásad právního státu, základních práv, reformy soudnictví, boje proti korupci a svobody tisku. Bylo doporučeno, aby byla zřízena pracovní skupina pro sociální podnikání, která by umožnila spolupráci všech příslušných zainteresovaných stran na přípravě strategie sociálního podnikání pro tuto zemi. Závěrečné prohlášení uvítalo novou podobu strukturovaného dialogu mezi srbskou vládou a občanskou společností. Vyzvalo nicméně srbské orgány, aby do přípravy veřejných politik účinněji zapojily všechny příslušné zainteresované strany. (sg)