Občanská společnost EU a Gruzie jednala o situaci malých a středních podniků a bezpečnosti potravin v Gruzii

Poslední schůze Platformy občanské společnosti EU-Gruzie se uskutečnila dne 22. března v Tbilisi. Členové této platformy hovořili o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií a přijali společné prohlášení. Platforma občanské společnosti uvítala oznámení, jež bylo učiněno v březnu ohledně případného zavedení nového formátu pro dvoustrannou odvětvovou spolupráci mezi EU a Gruzií na vyšší úrovni, a vyjádřila svou podporu bezvízovému režimu pro krátkodobé pobyty, kterého již využil velký počet gruzínských občanů.

Ve společném prohlášení byl vyzdvižen pokrok dosažený při zlepšování podnikatelského prostředí a situace malých a středních podniků v Gruzii, bylo v něm však rovněž zdůrazněno, že by vláda měla dělat více pro to, aby uspokojila potřeby těchto podniků. Platforma občanské společnosti poukázala také na to, že v gruzínských pracovněprávních předpisech chybí ustanovení a pravidla, která by zahrnovala hledisko rovnosti žen a mužů a zaručila by stejnou odměnu za stejnou práci. Členové platformy ocenili snahu příslušných orgánů o zdokonalení systému bezpečnosti potravin v této zemi, upozornili však rovněž, že je nutné učinit více v oblasti vysledovatelnosti nebezpečných potravin.(sg)