Fórum občanské společnosti vyzývá k přijetí konkrétních kroků s cílem řešit rozdíly v odměňování žen a mužů a zlepšit pracovněprávní normy

Šestá schůze fóra občanské společnosti v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou se uskutečnila v Soulu dne 11. dubna. Společnými předsedy byli Lee Ho-Geun a Georgi Stoev. Ve svém společném prohlášení spolupředsedové zdůraznili, že nejisté geopolitické prostředí představuje pro vztahy mezi EU a Koreou nové výzvy. Vyzvali k podpoře sdílených hodnot a zájmů v regionu a rovněž k tomu, aby partnerství mezi Koreou a EU více odpovídalo očekávání občanů.

Fórum občanské společnosti doporučilo, aby odvětví s vysokou intenzitou emisí v Koreji a v EU využívala nových modelů oběhového hospodářství za účelem dekarbonizace průmyslu a zlepšení kvality života. Obě strany vyjádřily svůj závazek k udržitelné a inkluzivní globální ekonomice. Shodly se na tom, že stejné odměny za rovnocennou práci by měly být klíčovou prioritou pro EU i Koreu. Fórum rovněž zdůraznilo, že je nutné, aby byl veden konstruktivní sociální dialog se zástupci zaměstnavatelů a pracovníků na téma zaměstnanosti, pracovní politiky a pracovněprávních předpisů. (sg)