Přímé zahraniční investice musí být prověřovány s cílem ochránit národní bezpečnost a veřejný pořádek v EU

Foreign Direct Investment

Přímé zahraniční investice jsou důležitým zdrojem pro růst, zaměstnanost a inovace a odjakživa představují zásadní faktor, který podporuje hospodářský a sociální rozvoj v EU. Mohou však také ohrozit národní bezpečnost, a proto je nutné zavést odpovídající rámec pro jejich prověřování.

Zahraniční investice do klíčových technologií a do citlivé infrastruktury, například v oblasti zásobování energií a vodou a v oblasti finančních služeb, musí být kontrolovány,“ prohlásil Christian Bäumler, zpravodaj stanoviska EHSV k tématu prověřování přímých zahraničních investic, které EHSV přijal na svém plenárním zasedání dne 19. dubna.  Prověřování investic do podniků, které mají strategický význam pro národní bezpečnost a veřejný pořádek v EU, je kusé a nekoordinované. Ne všechny členské státy zavedly prověřovací postupy – v zemích, které takové mechanismy nemají, se tyto investice neprověřují. EHSV zdůraznil, že systém na úrovni EU musí odstranit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a současně zaručit ochranu národních a evropských zájmů.

V uplynulých deseti letech investice ze třetích zemí v EU vzrostly, přičemž většina těchto investic pochází z USA, Kanady, Švýcarska a dále z Brazílie, Číny a Ruska. Panují obavy, že někteří zahraniční investoři, zejména pak státní investoři, chtějí koupit evropské podniky, jež disponují klíčovými technologiemi, a investovat do strategických průmyslových odvětví, infrastruktury a dalších aktiv, která jsou důležitá pro bezpečnost členských států i celé EU.

EHSV uvítal Komisí navrhované nařízení, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do EU, poukázal však na to, že ještě není znám celý rozsah problému, neboť Komise neprovedla podrobné posouzení dopadu investičních toků.

Navrhovaný celounijní mechanismus prověřování představuje krok vpřed, nedokáže však ještě plně ochránit zájmy EU a jejích členských států. V tom případě nesmí být tento systém v této fázi zatěžující ani časově či finančně náročný,“ uvedl spoluzpravodaj EHSV Gintaras Morkis. (sg)