Nový přístup k plastům – změna zvyklostí vyžaduje solidní legislativní rámec a vhodné alternativy

Cillian Lohan, člen Evropské platformy zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství a člen EHSV, uvedl během slyšení na téma Strategie EU pro plasty v oběhovém hospodářství, které EHSV uspořádal, že k uskutečnění této transformace nebudou stačit pouze technologie, nýbrž současně bude nutné celkově změnit naše zvyklosti. Vyjádřil přesvědčení, že tuto změnu zvyklostí můžeme podpořit, nabídneme-li vhodné a cenově dostupné alternativy. Zamyšlení se nad naším spotřebitelským chováním bude mít zásadní význam pro to, čeho budeme moci dosáhnout v budoucnu. Ohledně nezbytného přechodu k oběhovému hospodářství prohlásil, že v souvislosti s nadměrnou spotřebou a plýtváním se jeví nutné přejít od pojetí zaměřeného na „spotřebitele“ k pojetí zaměřenému na „uživatele“.

O těchto důležitých otázkách diskutovala řada expertů z různých oborů a hlavní závěry budou jakožto relevantní příspěvek občanské společnosti využity v připravovaném stanovisku EHSV, které se výše uvedenou strategií a směrnicí zabývá.