autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

„Jádrem plánu obnovy Evropy na období po skončení pandemie COVID-19 by měla být sociální agenda. Musíme se zaměřit na důkladnou reformu Paktu o stabilitě a růstu a zavést zlaté pravidlo, jež členským státům vytvoří prostor pro investice do sociální infrastruktury,“ řekl předseda skupiny Zaměstnanci Oliver Röpke

a uvedl tak webinář EHSV a skupiny Zaměstnanci zabývající se tím, jak obnovit Evropu tak, aby byla spravedlivější a schopná se vyrovnat s následky pandemie COVID-19. Webinář byl uspořádán za podpory místopředsedkyně EHSV pro komunikaci Isabel Caño. Oliver Röpke zdůraznil, žekaždý plán oživení by se měl soustředit na zásady solidarity, udržitelnosti a ochrany a zapojení pracovníků.

Pro účastníky webináře, mezi nimž byli Evropský komisař pro pracovní místa Nicolas Schmit, předsedkyně skupiny S&D v Evropském parlamentu Iratxe García a generální tajemník EKOS Luca Visentini, je biblický rozměr krize, která připravila tisíce lidí o zdroj živobytí, znamením toho, že se již nebudeme moci vrátit k zaběhnuté praxi.

Komisař Nicolas Schmit položil důraz na to, že plán oživení musí být zaměřen na hospodářskou a sociální konvergenci a současně zahrnovat významné cíle, jako je Zelená a digitální dohoda, a nástroje ke zmírnění chudoby a ohrožení nezaměstnaností, jako je mechanismus SURE podporující vnitrostátní režim zkrácené pracovní doby pomocí půjček, záruka pro mladé lidi a iniciativy v oblasti minimální mzdy na úrovni EU, uplatňované ve spolupráci se sociálními partnery.

Předsedkyně skupiny S&D Iratxe García zdůraznila, že je více než kdy jindy zapotřebí uzavřít ambiciózní dohodu o VFR, aby bylo možné zajistit rozsáhlý plán oživení založený na sociálním pilíři a cílech udržitelného rozvoje. Vyzvala k posílení pravomocí EU v oblasti zdravotní politiky, zejména za účelem zlepšení odolnosti Evropy vůči podobným pandemiím v budoucnosti. „Potřebujeme evropskou zdravotní unii,“ zdůraznila.

Generální tajemník EKOS Luca Visentini upozornil na to, že odložení významných iniciativ, které Komise zahájila před propuknutím pandemie, např. Zelené dohody, sociálního pilíře a spravedlivé digitální transformace, jehož zastánci jsou podniky a finanční sektor s odůvodněním, že je potřeba se zaměřit na podstatné věci, by – stejně jako návrat k rozpočtovým škrtům – vážně ohrozilo oživení. (mg)