EHSV uvítal navrhovanou revizi hlavních směrů politik zaměstnanosti pro členské státy, kterou připravila Komise. Zároveň ji však vyzval, aby tyto směry upravila tak, aby zohledňovaly krizi zaměstnanosti a sociální krizi, jež hrozí v důsledku epidemie COVID-19, a pomohly zmírnit nepříznivý dopad těchto krizí na evropské trhy práce.

EHSV navrhuje, aby byla letos výjimečně zvážena možnost přijmout dodatečný, mimořádný nebo nouzový hlavní směr, který by členským státům EU pomohl upravit jejich politiky zaměstnanosti tak, aby umožnily zvládnout současnou bezprecedentní situaci.

Takový hlavní směr zaměstnanosti pro mimořádnou situaci spojenou s onemocněním COVID-19 by mohl zahrnovat odkazy na účinná dočasná opatření, která jsou zapotřebí ke zmírnění dopadů krize. Jedná se například o krátkodobé pracovní poměry, podporu příjmu, delší vyplácení nemocenských dávek nebo podporu práce na dálku. Zároveň by poukázal na potřebu dodržovat odpovědnost zaměstnavatele za zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Tato doporučení vtělil EHSV do svého stanoviska k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států, který Komise zveřejnila těsně před vypuknutím pandemie COVID-19. EHSV toto stanovisko přijal na svém plenárním zasedání, které se konalo na dálku dne 7. května. 

„Hospodářský otřes, k němuž došlo vlivem pandemie COVID-19, může mít vážný dlouhodobý dopad na evropské trhy práce. Intenzivní sociální dialog je zásadní pro každou politiku zaměstnanosti, a proto se musí více usilovat o usnadnění a podporu sociálního dialogu na vnitrostátní i na evropské úrovni,“ prohlásila hlavní zpravodajka stanoviska Ellen Nygren. (ll)