EESC Info

Pages

Displaying 51 - 60 of 81
listopad 2018
 • Podle komisaře Stylianidese je rescEU teprve prvním krokem na cestě k vylepšení mechanismu civilní ochrany
 • EHSV si přeje, aby občanská společnost hrála významnější roli v rámci vnější činnosti EU
 • Na změnu klimatu by mělo být vyčleněno 40 % rozpočtu EU
 • Silná a plně finančně pokrytá společná zemědělská politika (SZP) je zásadní
říjen 2018
 • Projekty z 27 zemí soupeří o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2018
 • EHSV se zasazuje o ambiciózní rozpočet EU ve výši nejméně 1,3 % HND EU
 • Odstranění propasti v digitálních dovednostech žen a mužů by zvýšilo HDP Evropy o 16 miliard EUR
 • Pravidla pro ochranu spotřebitelů by měla chránit spotřebitele a zároveň pomáhat obchodníkům čelit obtížím souvisejícím s prudkým nárůstem elektronického obchodu v Evropě
 • Veškeré nekalé obchodní praktiky v potravinovém dodavatelském řetězci musí být zakázány a je třeba chránit všechny hospodářské subjekty
srpen 2018
 • Cena EHSV pro občanskou společnost za rok 2018: přihlášky lze podat během celého léta
 • Transformace energetiky: potenciální přínosy pro evropské regionální ekonomiky
 • Evropa musí dělat více pro ochranu žen se zdravotním postižením
 • EHSV odmítá jakoukoli další privatizaci vod
červenec 2018
 • 60. výročí založení EHSV slibuje rozhodná a vizionářská opatření pro lepší Evropu
 • „Přímé platby musí obdržet pouze aktivní zemědělci,“ tvrdí EHSV a vyzývá ke zvláštní podpoře mladých zemědělců
 • Evropská unie nemůže dle tvůrců politik EU při rozvoji umělé inteligence zapomenout na své hodnoty
 • Mikina z 27 recyklovaných lahví
 • Cena pro občanskou společnost za rok 2018 – Identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě
květen 2018

I dette nummer:

 • rEUnaissance: EØSU's nye formand lover at puste nyt liv i det samfundsmæssige engagement i et bæredygtigt Europa
 • Det spanske medlem af EØSU Isabel Caño Aguilar valgt som EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation
 • Det bulgarske medlem Milena Angelova er ny EØSU-næstformand med ansvar for budget
 • Flere kvinder med lederrolle i EØSU
 • Formandskabet i EØSU – ny organisationsplan
květen 2018

V tomto vydání:

 • Nový přístup k plastům – změna zvyklostí vyžaduje solidní legislativní rámec a vhodné alternativy
 • Během Dne evropské občanské iniciativy zazněla výzva ke skutečnému zapojení občanů
 • Kvalitní učňovská příprava: dejme učňům prostor k vyjádření názoru
 • Integrace západního Balkánu by měla zůstat hlavní prioritou EU
duben 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures
duben 2018

V tomto vydání:

 • EHSV podporuje nástin budoucí strategie pro umělou inteligenci, který představil komisař Ansip
 • „Evropská občanská iniciativa se musí stát účinným nástrojem k zapojení občanů“
 • Co je nepřípustné ve skutečném světě, nesmí být povoleno ani ve světě virtuálním
 • EHSV žádá, aby byla zachována dynamika při realizaci bankovní unie
březen 2018

V tomto vydání:

 • Turecko hraje rozhodující úlohu v uprchlické krizi, existuje však prostor pro zlepšení
 • EU musí přijmout opatření v odvětví zdravotnických technologií
 • EHSV byl pozván k účasti na projektu Emmanuela Macrona týkajícím se konzultací s evropskými občany
únor 2018

V tomto vydání:

 • EHSV naléhavě vybízí k urychlenému přijetí návrhu Komise týkajícího se ochrany hospodářské soutěže v letecké dopravě
 • EHSV konzultuje občanskou společnost v souvislosti s kybernetickou bezpečností
 • „Made in Europe“ musí mít stejné podmínky jako konkurenti na evropském trhu

Pages