EESC Info

Pages

Displaying 51 - 60 of 85
březen 2019

V tomto vydání:

 • „Bojujeme za budoucnost nás všech,“ prohlásila klimatická aktivistka Greta Thunberg v EHSV
 • EHSV je pro důstojný minimální příjem podporovaný EU
 • Komisař Hogan v EHSV prohlásil, že rozhodnutí o rozpočtu SZP je teď na legislativních orgánech
únor 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • „Evropě nejvíc škodí mlčení,“ prohlásil Michel Barnier v EHSV
 • Brexit bez dohody by ohrozil životaschopnost leteckého a chemického průmyslu
 • EHSV vyzývá k právnímu uznání filantropie v EU
 • Občanská společnost chce více monitorovat dohody EU o volném obchodu
leden 2019
 • „Minulost pro nás může být skvělým ponaučením, nesmí však být naší metou do budoucna“
 • Bez migrantů je hospodářský a sociální model Evropy ohrožen, říká EHSV
 • Provádění environmentálních právních předpisů EU se musí stát prioritou
 • Rumunské předsednictví EU: čerstvý vítr pro evropský projekt
leden 2019
 • Chutě Dunaje – Rozlomením chleba k rozlomení bariér
 • Ženy, které míří výš s iniciativou SWANS
 • Aria Nuova: kulturní dědictví pomáhá sociálnímu začleňování
 • Balkans Beyond Borders – popustit uzdu kreativitě mládeže, a zacelit tak válečné rány
 • Safe Passage: zachovat kulturu lidských práv
listopad 2018
 • Podle komisaře Stylianidese je rescEU teprve prvním krokem na cestě k vylepšení mechanismu civilní ochrany
 • EHSV si přeje, aby občanská společnost hrála významnější roli v rámci vnější činnosti EU
 • Na změnu klimatu by mělo být vyčleněno 40 % rozpočtu EU
 • Silná a plně finančně pokrytá společná zemědělská politika (SZP) je zásadní
říjen 2018
 • Projekty z 27 zemí soupeří o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2018
 • EHSV se zasazuje o ambiciózní rozpočet EU ve výši nejméně 1,3 % HND EU
 • Odstranění propasti v digitálních dovednostech žen a mužů by zvýšilo HDP Evropy o 16 miliard EUR
 • Pravidla pro ochranu spotřebitelů by měla chránit spotřebitele a zároveň pomáhat obchodníkům čelit obtížím souvisejícím s prudkým nárůstem elektronického obchodu v Evropě
 • Veškeré nekalé obchodní praktiky v potravinovém dodavatelském řetězci musí být zakázány a je třeba chránit všechny hospodářské subjekty
srpen 2018
 • Cena EHSV pro občanskou společnost za rok 2018: přihlášky lze podat během celého léta
 • Transformace energetiky: potenciální přínosy pro evropské regionální ekonomiky
 • Evropa musí dělat více pro ochranu žen se zdravotním postižením
 • EHSV odmítá jakoukoli další privatizaci vod
červenec 2018
 • 60. výročí založení EHSV slibuje rozhodná a vizionářská opatření pro lepší Evropu
 • „Přímé platby musí obdržet pouze aktivní zemědělci,“ tvrdí EHSV a vyzývá ke zvláštní podpoře mladých zemědělců
 • Evropská unie nemůže dle tvůrců politik EU při rozvoji umělé inteligence zapomenout na své hodnoty
 • Mikina z 27 recyklovaných lahví
 • Cena pro občanskou společnost za rok 2018 – Identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě
květen 2018

I dette nummer:

 • rEUnaissance: EØSU's nye formand lover at puste nyt liv i det samfundsmæssige engagement i et bæredygtigt Europa
 • Det spanske medlem af EØSU Isabel Caño Aguilar valgt som EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation
 • Det bulgarske medlem Milena Angelova er ny EØSU-næstformand med ansvar for budget
 • Flere kvinder med lederrolle i EØSU
 • Formandskabet i EØSU – ny organisationsplan
květen 2018

V tomto vydání:

 • Nový přístup k plastům – změna zvyklostí vyžaduje solidní legislativní rámec a vhodné alternativy
 • Během Dne evropské občanské iniciativy zazněla výzva ke skutečnému zapojení občanů
 • Kvalitní učňovská příprava: dejme učňům prostor k vyjádření názoru
 • Integrace západního Balkánu by měla zůstat hlavní prioritou EU

Pages