EESC Info

Pages

Displaying 41 - 50 of 81
říjen 2019
 • „Tváří v tvář změnám musíme spojit síly,“ prohlásila evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’ Reilly
 • Globální pakt OSN o migraci je plně v souladu s hodnotami EU
 • 13. seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích se zaměřil na lepší komunikaci o Evropě
 • EHSV opakuje svou výzvu k posílení struktury hospodářské a měnové unie
srpen 2019

V tomto vydání:

 • Finské předsednictví EU předložilo program zaměřený na udržitelnost a dobré životní podmínky
 • Conny Reuter, spolupředseda styčné skupiny EHSV: „Musíme podpořit občanský dialog v progresivní a inkluzivní Evropě.“
 • Evropské zemědělství by se mělo vydat cestou agroekologie
 • Oběhové hospodářství – je na čase využít síly spotřebitelů
 • Bez silného evropského odvětví baterií by výrobci automobilů mohli opustit EU
červenec 2019

V tomto vydání:

 • Dny občanské společnosti: opatrný optimismus ohledně udržitelnosti demokracie v Evropě
 • EHSV vyzývá k sociálně spravedlivé transformaci energetiky a ke stálému občanskému dialogu
 • Slavnostní zahájení Tour de France – EHSV uspořádal akci věnovanou čisté mobilitě
 • Média by měla upustit od soucitného způsobu referování o otázce zdravotního postižení
červen 2019

V tomto vydání:

 • Boj proti antisemitismu je také bojem za demokratickou Evropu založenou na hodnotách 
 • EHSV předkládá návrh na posílení příspěvku malých a středních podniků k biohospodářství
 • Umělá inteligence v Evropě – nikdo nesmí být opomenut
 • Evropská občanská společnost vyzývá k politickému závazku k dosažení rovného zacházení pro muže a ženy
květen 2019

V tomto vydání:

 • „Musíme ještě udělat hodně pro to, abychom zdravotně postiženým občanům v Evropě zaručili právo účastnit se voleb“ – rozhovor se členem EHSV Krzysztofem Paterem
 • Hosty plenárního zasedání EHSV byli navrhovatelé evropské občanské iniciativy Stop extremismu
 • EHSV podporuje akční plán EU proti dezinformacím
duben 2019
 •  Mladí Evropané si přejí, aby vzdělávání a sociální média podporovaly demokracii a zvýšily angažovanost občanů v EU
 • Po deseti letech je akce Vaše Evropa, váš názor důležitější než kdy jindy, říká její zakladatelka
 • Akce Vaše Evropa, váš názor očima někdejších účastníků: zkušenost, která vás změní
 • Elektronické dějiny iniciativy Vaše Evropa, váš názor
březen 2019

V tomto vydání:

 • „Bojujeme za budoucnost nás všech,“ prohlásila klimatická aktivistka Greta Thunberg v EHSV
 • EHSV je pro důstojný minimální příjem podporovaný EU
 • Komisař Hogan v EHSV prohlásil, že rozhodnutí o rozpočtu SZP je teď na legislativních orgánech
únor 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • „Evropě nejvíc škodí mlčení,“ prohlásil Michel Barnier v EHSV
 • Brexit bez dohody by ohrozil životaschopnost leteckého a chemického průmyslu
 • EHSV vyzývá k právnímu uznání filantropie v EU
 • Občanská společnost chce více monitorovat dohody EU o volném obchodu
leden 2019
 • „Minulost pro nás může být skvělým ponaučením, nesmí však být naší metou do budoucna“
 • Bez migrantů je hospodářský a sociální model Evropy ohrožen, říká EHSV
 • Provádění environmentálních právních předpisů EU se musí stát prioritou
 • Rumunské předsednictví EU: čerstvý vítr pro evropský projekt
leden 2019
 • Chutě Dunaje – Rozlomením chleba k rozlomení bariér
 • Ženy, které míří výš s iniciativou SWANS
 • Aria Nuova: kulturní dědictví pomáhá sociálnímu začleňování
 • Balkans Beyond Borders – popustit uzdu kreativitě mládeže, a zacelit tak válečné rány
 • Safe Passage: zachovat kulturu lidských práv

Pages