EESC Info

Pages

Displaying 41 - 50 of 85
únor 2020
 • EHSV vzdal hold odcházejícím britským členům: „Neloučíme se však navždy, drazí přátelé“
 • Konec doby klecové
 • Priority chorvatského předsednictví Rady EU si zaslouží naši podporu
 • Zelená budoucnost – Evropa musí jít příkladem
leden 2020

V tomto vydání:

 • Co se skrývá za jménem aneb toponomastika coby nástroj boje za rovnost pohlaví
 • Domácí násilí je podle Asociace NAJA společenský problém, nikoli soukromý
 • Program #mimmitkoodaa bere útokem segregaci mužů a žen v odvětví informačních technologií
 • Organizace The Brussels Binder mění podobu panelových diskusí v Bruselu
leden 2020

V tomto vydání:

Andrew Caruana Galizia: „Musíme společně usilovat o to, aby bylo zaručeno dodržování evropských hodnot“

EHSV je znepokojen výsledkem jednání na konferenci COP25

Luca Jahier: „Budoucnost Afriky je budoucností Evropy“

EHSV požaduje minimální standardy pojištění v nezaměstnanosti v celé EU

prosinec 2019

V tomto vydání:

 • Brexit je pouze jednou z fází, nikoli konečným cílem
 • Kultura může být hnací silou posilování EU
 • Geostrategická a historická chyba
 • Práva a občanství EU nejsou na prodej
říjen 2019
 • „Tváří v tvář změnám musíme spojit síly,“ prohlásila evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’ Reilly
 • Globální pakt OSN o migraci je plně v souladu s hodnotami EU
 • 13. seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích se zaměřil na lepší komunikaci o Evropě
 • EHSV opakuje svou výzvu k posílení struktury hospodářské a měnové unie
srpen 2019

V tomto vydání:

 • Finské předsednictví EU předložilo program zaměřený na udržitelnost a dobré životní podmínky
 • Conny Reuter, spolupředseda styčné skupiny EHSV: „Musíme podpořit občanský dialog v progresivní a inkluzivní Evropě.“
 • Evropské zemědělství by se mělo vydat cestou agroekologie
 • Oběhové hospodářství – je na čase využít síly spotřebitelů
 • Bez silného evropského odvětví baterií by výrobci automobilů mohli opustit EU
červenec 2019

V tomto vydání:

 • Dny občanské společnosti: opatrný optimismus ohledně udržitelnosti demokracie v Evropě
 • EHSV vyzývá k sociálně spravedlivé transformaci energetiky a ke stálému občanskému dialogu
 • Slavnostní zahájení Tour de France – EHSV uspořádal akci věnovanou čisté mobilitě
 • Média by měla upustit od soucitného způsobu referování o otázce zdravotního postižení
červen 2019

V tomto vydání:

 • Boj proti antisemitismu je také bojem za demokratickou Evropu založenou na hodnotách 
 • EHSV předkládá návrh na posílení příspěvku malých a středních podniků k biohospodářství
 • Umělá inteligence v Evropě – nikdo nesmí být opomenut
 • Evropská občanská společnost vyzývá k politickému závazku k dosažení rovného zacházení pro muže a ženy
květen 2019

V tomto vydání:

 • „Musíme ještě udělat hodně pro to, abychom zdravotně postiženým občanům v Evropě zaručili právo účastnit se voleb“ – rozhovor se členem EHSV Krzysztofem Paterem
 • Hosty plenárního zasedání EHSV byli navrhovatelé evropské občanské iniciativy Stop extremismu
 • EHSV podporuje akční plán EU proti dezinformacím
duben 2019
 •  Mladí Evropané si přejí, aby vzdělávání a sociální média podporovaly demokracii a zvýšily angažovanost občanů v EU
 • Po deseti letech je akce Vaše Evropa, váš názor důležitější než kdy jindy, říká její zakladatelka
 • Akce Vaše Evropa, váš názor očima někdejších účastníků: zkušenost, která vás změní
 • Elektronické dějiny iniciativy Vaše Evropa, váš názor

Pages