Reaguje EU náležitým způsobem na krizi způsobenou šířením onemocnění COVID-19? Mohou se občané spolehnout na to, že jim EU tentokrát pomůže přestát bouři, nebo se budou cítit ponecháni napospas jako v případě dvou předešlých vážných krizí tohoto století? V situaci, kdy se tato nákaza překotně šíří Evropou a vybírá si vysokou lidskou daň a působí obrovské hospodářské škody, se předseda EHSV Luca Jahier zamýšlí nad dosavadní reakcí EU a vyzdvihuje při tom celou řadu smělých kroků, které by ještě před nedávnem byly naprosto nemyslitelné. Soudí však, že toto úsilí nesmí polevit a že je třeba nalézt cestu, která evropským vedoucím představitelům pomůže nalézt společnou řeč. (ll)