Letošní akce Vaše Evropa, váš názor, která měla proběhnout ve čtvrtek 19. a v pátek 20. března, musela být kvůli pandemii COVID-19 zrušena. Tento krok byl učiněn v zájmu zdraví a bezpečnosti všech, což je pro EHSV v této situaci nejdůležitější. Pořadatelé nyní zvažují různé alternativy na rok 2021, konečné rozhodnutí však zatím ještě nepadlo.

Akce jako taková se sice nekonala, nicméně účastnící se školy byly vyzvány, aby své nápady, jak bojovat proti změně klimatu, shrnuly v minutové videonahrávce. Jednotlivé týmy nahrávky ohodnotily a ty z nich, které se umístily na prvních dvou příčkách, budou moci vyslat po jednom zástupci na Evropské setkání mládeže, které pořádá na podzim Evropský parlament.

Největší počet hlasů obdrželo Gymnázium Svetozara Markoviće ze srbského města Novi Sad, které navrhlo, aby byl skládkový plyn využíván k výrobě energie, tj. aby se z odpadu stal zdroj.

Autorem druhé nejúspěšnější nahrávky je Freiherr-vom-Stein-Gymnasium z německého Lünenu. Její studenti přišli s návrhem pojízdné prodejny potravin „Naše klima, naše budoucnost“, v níž bude využívána energie z obnovitelných zdrojů a která bude sloužit také k šíření informací o změně klimatu. (dgf)