Pohled z místní perspektivy – zvláštní díl: Obstojí Evropa v boji proti koronaviru?

Reaguje EU náležitým způsobem na krizi způsobenou šířením onemocnění COVID-19? Mohou se občané spolehnout na to, že jim EU tentokrát pomůže přestát bouři, nebo se budou cítit ponecháni napospas jako v případě dvou předešlých vážných krizí tohoto století? V situaci, kdy se tato nákaza překotně šíří Evropou a vybírá si vysokou lidskou daň a působí obrovské hospodářské škody, se předseda EHSV Luca Jahier zamýšlí nad dosavadní reakcí EU a vyzdvihuje při tom celou řadu smělých kroků, které by ještě před nedávnem byly naprosto nemyslitelné. Soudí však, že toto úsilí nesmí polevit a že je třeba nalézt cestu, která evropským vedoucím představitelům pomůže nalézt společnou řeč. (ll)

Dostupné jazyky:

Úvodník

Musíme Evropu nejen zachránit, ale dát jí také nový impuls!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

situace spojená s šířením onemocnění COVID-19 přerostla v rychle postupující stav nouze. Čísla a opatření se v Evropě i ve světě neustále mění a dotýkají se všech úrovní společnosti.

Od konce druhé světové války je to poprvé, co se světové společenství potýká s tak dramatickou krizí. Žádná vláda v Evropě ani nikde jinde si nemůže myslet, že tuto pandemii porazí sama. Členské státy se musí semknout, vzájemně se podporovat a koordinovat činnost, již společně naplánují. Když budou postupovat samostatně a nekoordinovaně, povede to nevyhnutelně ke katastrofě. Pokud teď uděláme chybu, nemusíme již dostat šanci, abychom ji napravili.

autoři: členové EHSV

Dessine-moi…*

Od dubna budeme zveřejňovat rubriku s názvem „Dessine-moi…*“, která bude obsahovat příspěvky členů EHSV.

 

V časech COVID-19

Isabel Caño Aguilar

Zažíváme výjimečnou a neobvyklou situaci.

Na jedné straně jsme izolováni v našich zemích, našich domovech, na druhé straně nepochybujeme, že svět se nemůže zastavit a že občanská společnost každé ráno vstane a pustí se do práce. Emocionální zátěž každého z nás je v této nevšední situaci značná.

Tuto krizi překonáme

autorka: Milena Angelova

Krize způsobená koronavirem je doposud největší výzvou tohoto století. Nebudu se zabývat jejími negativními dopady, které má na náš život, základní práva a svobody, hospodářství a prosperitu. Spíše se pokusím vykreslit pozitivní a pragmatickou představu toho, jak lze ze stávající situace vytěžit co nejvíce. Společně to můžeme zvládnout, pokud budeme i nadále pracovat cíleně, jako tým a odpovědně.

Solidarita v boji proti koronaviru

rozhovor s Giuseppem Guerinim

Pane Guerini, jak prožíváte tyto náročné dny?

Cítím obrovský tlak, ať už z hlediska pracovního vypětí, tak v osobní a emoční rovině. Žiji v Bergamu, tedy v epicentru italské epidemie. Pocit, že nás zachvacuje a přemáhá utrpení a velký počet úmrtí, nás tíží a neustále v nás vzbuzuje neklid a bezmocnost. Každý z nás má mezi svými přáteli, kolegy či známými nějakou oběť, buď mezi zesnulými, nebo mezi těmi, kteří bojují o život na jednotkách intenzivní péče. 

Koronavirus změní naši společnost k lepšímu

autor: Adam Rogalewski

Pandemie COVID-19 (koronavirus) zásadním způsobem změní naše životy a změní i naše země, hospodářství a společnost. V souvislosti s ní jsme si již uvědomili, jak moc jsme zranitelní, a to navzdory tomu, že žijeme v podstatně lepších podmínkách než před lety, a navzdory technologickému pokroku, digitalizaci a umělé inteligenci. Skutečnost, že jsme zavřeni v našich domovech, nás také přivedla k poznání, jak důležití jsou ostatní lidé a celá společnost pro náš každodenní život. Krize způsobená koronavirem zcela jednoznačně vyvrací neoliberální tezi, že společnost jako taková neexistuje. V dobách krize, kterou nyní zažíváme, nás právě společnost – nebo jinými slovy solidarita lidí – může ochránit před důsledky viru.

Nenapravitelné škody na ekonomice

Helena De Felipe Lehtonen

V souvislosti s probíhající pandemií, která dopadá na nás na všechny a zejména na naše starší spoluobčany a osoby s křehčím zdravím, bych si dovolila vznést otázku, zda tento virus není laboratorním produktem, který byl záměrně či nezáměrně uvolněn. Jelikož pro běžné občany je toto velká neznámá a nelze ani vyloučit, že vakcína bude k dispozici až na podzim roku 2021, není vůbec jisté, že nás příští zimu nezasáhne jiný virus s podobnými důsledky jako ten současný. (Připomeňme si španělskou chřipku v roce 1918.)

Prohlášení vedoucích představitelů EU ke krizi způsobené onemocněním COVID-19

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise:

Využijeme veškerých dostupných nástrojů, abychom zadrželi šíření #coronavirus, pomohli nemocným a zajistili, že evropská ekonomika tuto krizi ustojí.
Jsem přesvědčena o tom, že otřes, který utrpěly naše systémy zdravotní péče a naše ekonomiky, EU zvládne. Je však nutné, aby na sebe každý členský stát plně vzal svůj díl odpovědnosti a aby Evropská unie jako celek postupovala rozhodně, koordinovaně a jednotně.

Novinky z EHSV

Za bezpříkladnou solidaritu

Dne 6. dubna, tedy před zasedáním Euroskupiny konaným dne 7. dubna, přijal Evropský hospodářský a sociální výbor prohlášení, v němž vyzývá k bezpříkladné solidaritě mezi členskými státy a požaduje rychlou a neodkladnou reakci na pandemii COVID-19. EHSV upozornil na to, že členské státy sdílejí stejný osud, a zdůraznil, že je zcela zásadní přijmout společná opatření, která umožní čelit problémům v oblasti veřejného zdraví a zabránit negativním politickým, hospodářským a sociálním dopadům stávající krize.

Nyní jsme buď Unií, nebo ničím Prohlášení EHSV k epidemii COVID-19

Dne 17. března 2020 přijali členové EHSV v reakci na situaci, již vyvolala koronavirová pandemie, prohlášení s názvem „Nyní jsme buď Unií, nebo ničím“. Požadují v něm větší solidaritu a společné kroky na evropské úrovni, aby bylo možné se účinně vypořádat s důsledky této pandemie. Vyzdvihují při tom důležitost jednotného postupu, v jehož rámci se všechny členské státy semknou a budou si vzájemně pomáhat a koordinovat svá opatření.

Reakce na koronavirus – návrh Komise týkající se využití prostředků z Fondu solidarity Evropské unie není dostačující

Dne 25. března přijal EHSV obecně kladné stanovisko k návrhu Evropské komise na změnu nařízení Rady o Fondu solidarity Evropské unie (EUSF) v reakci na pandemii COVID-19. Ačkoli stanovisko EHSV plně podporuje navrhované rozšíření oblasti působnosti EUSF, považuje prostředky vyčleněné na tento finanční nástroj za naprosto nedostatečné a finanční ustanovení návrhu za nevyhovující.

EHSV žádá, aby byl v reakci na koronavirovou pandemii přijat rozsáhlejší evropský investiční plán

EHSV podporuje investiční iniciativu pro reakci na koronavirus, kterou navrhla Evropská komise, požaduje však, aby byl vypracován rozsáhlejší investiční plán na pomoc členským státům při překonávání pandemie COVID-19. Účelem této iniciativy je podpořit investice do systémů zdravotní péče v členských státech EU a do dalších odvětví jejich ekonomik. EU má zmobilizovat hotovostní rezervy, tj. nevyčerpané částky předběžného financování v rámci fondů EU, a poskytnout jim finanční podporu.

Letectví: EHSV podporuje pozastavení platnosti pravidel EU pro přidělování letištních časů

EHSV podporuje návrh Komise, aby byla vzhledem k šířící se nákaze koronavirem dočasně pozastavena platnost nařízení EU o přidělování letištních časů. Výbor poukazuje na to, že by pozastavení mělo platit až do konce letního letového řádu na rok 2020 a že by toto naléhavé opatření mělo být součástí mnohem širšího balíčku, který umožní zotavení odvětví letectví EU po krizi způsobené koronavirem.

Novinky ze skupin

Krize způsobená koronavirem – chraňme zdraví lidí, zachraňme evropské hospodářství

autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Krize způsobená koronavirem je největší výzvou, jíž EU od svého založení doposud čelila. Členské státy, podniky a občané EU procházejí nesmírně obtížným obdobím. Pro EU je to však zároveň příležitost, aby opět prokázala své opodstatnění a plnila své povinnosti tím, že svým členským státům pomůže překonat související hospodářskou krizi.

Práva pracovníků a demokracie v ohrožení

Autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

Skupina Zaměstnanci v Evropském hospodářském a sociálním výboru je nesmírně znepokojena zprávami o tom, že zatímco v celé Evropě graduje krize způsobená onemocněním COVID-19, dochází v některých členských státech k pokusům oslabit systém kolektivního vyjednávání a pracovní práva. Se zvlášť velkými obavami sledujeme situaci v Polsku, jehož vláda navrhla přijmout v reakci na pandemii COVID-19 mimořádné právní předpisy, které omezí nezávislost Rady pro sociální dialog a sociálních partnerů. Je nám rovněž známo, že představitelé krajní pravice v Itálii vznesli požadavek, aby se dočasně přestal používat postup kolektivního vyjednávání. Stalo se tak poté, co se italská vláda a sociální partneři dohodli, že se touto cestou bude rozhodovat o dávkách v nezaměstnanosti určených osobám, které během této krize nemohou vykonávat svou práci.

Šíření falešných zpráv o onemocnění COVID-19 mohou zamezit důvěryhodná média

Autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Pojídat česnek, pít horkou vodu, nejíst zmrzlinu… Patrně jste i vy na internetu narazili na tyto „rady“, jak se ochránit před koronavirovou nákazou. Nedávno jsem se bavil s jednou známou (nebudu zde uvádět jména), a ta si stěžovala, jak je frustrující, že o tomto tématu nemůže najít žádné fakticky podložené informace. 

 

Stručně

EHSV podporuje rozhodnutí Evropské rady zahájit přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií

Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Luca Jahier a předsedkyně sekce Vnější vztahy Diljana Slavova vydali dne 26. března společné prohlášení, v němž uvítali rozhodnutí Rady ze dne 24. března 2020 zahájit přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií.

Akce YEYS 2020 zrušena – mladí Evropané si na možnost vyjádřit své názory budou muset počkat

Letošní akce Vaše Evropa, váš názor, která měla proběhnout ve čtvrtek 19. a v pátek 20. března, musela být kvůli pandemii COVID-19 zrušena. Tento krok byl učiněn v zájmu zdraví a bezpečnosti všech, což je pro EHSV v této situaci nejdůležitější. Pořadatelé nyní zvažují různé alternativy na rok 2021, konečné rozhodnutí však zatím ještě nepadlo.

EHSV v médiích

Pro naše čtenáře jsme z evropských medií vybrali následující titulky článků, které se zabývají reakcí EHSV na krizi COVID-19.

Rakousko – Kleine Zeitung – Kleine Zeitung – EWSA-Präsident Jahier"Entweder eine Union - oder nichts“

Belgie – LaLibre.be – "Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt": les camps de Rohingyas à la merci du coronavirus