EHSV podpořil na zasedání Ekonomické a sociální rady (ECOSOC) OSN zapojení občanů a řádnou veřejnou správu

Cílem přípravného zasedání ECOSOC v Praze na konci března bylo poukázat na význam zapojení občanů, řádné veřejné správy a inkluzivních institucí pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

„Rádi bychom s ECOSOC OSN spolupracovali na důležitém tématu zapojení veřejnosti do rozhodování. Evropský hospodářský a sociální výbor plně podporuje participativní, otevřené a transparentní postupy tvorby veřejné politiky,“ řekl člen EHSV Roman Haken, který se zasedání zúčastnil.

ECOSOC je třetí nejdůležitější orgán OSN, hned po Valném shromáždění a Radě bezpečnosti. Dohlíží na mezinárodní rozvoj v hospodářské, sociální a kulturní oblasti, a také pokud jde o vzdělávání a zdraví. (sg)