Vítáme novou šéfredaktorku

Od 3. dubna 2018 je novou vedoucí tiskového oddělení Evropského hospodářského a sociálního výboru paní Ewa Haczyk-Plumley. Je to novinářka a studovala dějiny umění a polskou filologii a literaturu. Pracovala jako vedoucí odborná pracovnice v tiskových a komunikačních odděleních různých orgánů EU a na Stálém zastoupení Polska při EU.