Financování evropského pilíře sociálních práv

skupina Zaměstnanci v EHSV

Musíme neprodleně obnovit solidaritu a učinit přítrž nacionalismu, rasismu a přijímání neprozíravých opatření v Evropě.

Evropský pilíř sociálních práv má zásadní význam pro zlepšení pracovních a mzdových podmínek a systémů sociální ochrany v Evropě, zaručení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zvýšení sociálních norem a konvergence mezi členskými státy EU  včetně kolektivního vyjednávání a přístupu k sociálním službám.

Bez peněz se však nikam neposuneme – nezbytným předpokladem pro účinné provádění tohoto pilíře v členských státech je dostatečný objem finančních prostředků na to, aby tyto státy mohly investovat do sociálních politik, a převést tak práva a zásady do konkrétních politických iniciativ.

Důležitou roli tudíž musí hrát takové mechanismy, jako je Evropský sociální fond, Evropský fond pro strategické investice a další, jakož i spravedlivější systém zdanění a dodržování tzv. zlatého pravidla, na jehož základě jsou některé sociální investice například v oblasti vzdělávání, infrastruktury atd. vyloučeny z výpočtu schodku veřejných financí, díky čemuž je možné činit vyšší sociální investice, aniž by při tom byla porušována fiskální pravidla. 

EHSV momentálně připravuje stanovisko, které o financování pilíře sociálních práv pojednává. Cílem je vyváženým způsobem posoudit, jak by se toho dalo a mělo dosáhnout zabezpečením rozsáhlejších investic, zejména s využitím prostředků, které budou ve víceletém finančním rámci na období po roce 2020 vyčleněny na ESF, EFSI a jiné fondy EU. Toto stanovisko má přispět k probíhající diskusi o příštím finančním rámci, od něhož se bude odvíjet úspěšnost opatření v oblasti sociální konvergence. (prp/mg)