Jak podpořit udržitelný růst a soudržnost ve zranitelných regionech

skupina EHSV Různé zájmy

Dne 6. března se v rámci bulharského předsednictví Rady EU uskutečnila mimořádná schůze skupiny Různé zájmy v Sofii. Jednalo se o poslední akci skupiny, kdy funkci předsedy ještě zastával Luca Jahier.

Setkání se zúčastnilo na 120 představitelů, mimo jiné bulharských organizací občanské společnosti, zástupců vnitrostátních orgánů a členů skupiny III, kteří projednávali téma „Pomoc zranitelným regionům a občanům: podpora udržitelného růstu a soudržnosti“.

Problémy, jež souvisejí s horskými a vzdálenými oblastmi (jako je nezaměstnanost, nedostatečné sociální služby, doprava, komunikace a infrastruktury), přímo způsobují vylidňování a mají obrovský dopad na nejzranitelnější a nejvíce znevýhodněné občany.

Po představení taneční skupiny Dance No Different than You se schůze zaměřila na tři panely, které moderovali bulharští členové skupiny III:

  • Investice do zranitelných horských regionů a jejich podpora (moderovala Diljana Slavova)
  • Vytváření příležitostí a ochrana práv zranitelných osob (moderovala Diana Indjova)
  • Podpora hospodářského rozvoje a boj proti vylidňování v mimoměstských regionech (moderoval Bogomil Nikolov)

Hlavní projevy pronesli bulharský ministr práce a sociální politiky Bisser Petkov, předseda Pracovního, sociálního a demografického výboru 44. národního shromáždění Bulharské republiky Hasan Ademov, předseda skupiny Různé zájmy Luca Jahier a předseda Hospodářské a sociální rady Bulharska a člen skupiny III Lalko Dulevski.

Diskuse se soustředily na komunitně vedený místní rozvoj, specifickou úlohu mladých lidí a význam sociálního začleňování. (ih)