Překonání nedostatků v oblasti dovedností – pohled zaměstnavatelů

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Řešení nedostatků v oblasti dovedností je vícerozměrným úkolem, při němž je třeba se zaměřit nejen na systémy vzdělávání a odborné přípravy, ale také na změnu smýšlení. Vzhledem k rychlému tempu změn, jež v současnosti pozorujeme, není snadné přesně určit budoucí potřeby v oblasti dovedností. Musíme se smířit s tím, že práce bude v budoucnu vyžadovat celoživotní učení, aby bylo zajištěno, že budeme své dovednosti neustále přizpůsobovat měnícím se potřebám. To je pár závěrů, k nimž se dospělo na konferenci nazvané „Překonání nedostatků v oblasti dovedností v zájmu růstu a tvorby pracovních míst – pohled podniků“, která se konala 22. března 2018 v bulharské Sofii.

Na závěr konference vydala skupina Zaměstnavatelé a Sdružení organizací bulharských zaměstnavatelů společné prohlášení. V prohlášení požadují řadu praktických opatření zaměřených na přizpůsobení trhů práce a vzdělávacích systémů budoucím potřebám. Jedná se o odstraňování překážek pro vytváření pracovních míst, motivování lidí k samostatnému rozvíjení svých dovedností a přijetí přístupu založeného na „flexikuritě“ s cílem přizpůsobit pracovněprávní předpisy potřebám moderního hospodářství.

V rámci vzdělávacích systémů musíme podporovat tvořivost, podnikatelské myšlení a mobilitu ve vzdělávání a odborné přípravě na všech úrovních, investovat do dovedností v oblasti STEM (přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky), podporovat celoživotní učení a zároveň prosazovat učení se prací a odborné vzdělávání a přípravu a posilovat vazby mezi podniky a poskytovateli vzdělávání, a tak předcházet nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. Plné znění prohlášení si můžete stáhnout zde.

Tato akce, kterou společně uspořádaly skupina Zaměstnavatelé a Sdružení organizací bulharských zaměstnavatelů, byla jednou z oficiálních akcí připravených bulharským předsednictvím Rady Evropské unie. (lj)