Dny energie v EHSV – Občanská společnost by měla být více zapojena do diskuse EU o energetické politice

Sociální spravedlnost a zapojení občanské společnosti musí být základem jednání o energetice na všech úrovních, od místní až po evropskou. Na Dnech energie v EHSV, které se konaly 7. a 8. března 2018 v Bruselu, se diskutovalo o aktuální situaci a budoucím vývoji energetické politiky EU.

První den konference byl zaměřen na energetickou unii: hodnotil se dosavadní pokrok při plnění jejích cílů a posuzovaly se výzvy, jimž stále čelí. Účastníci diskutovali o tom, jak by se mohli zapojit občané a jaký by mohli mít z energetické unie prospěch, a zkoumali možnosti, jak zlepšit ekonomickou a politickou odpovědnost jednotlivců a občanské společnosti za tuto unii.

„Této unie, kterou požadujeme, nelze dosáhnout bez aktivního zapojení organizované občanské společnosti, jejíž úloha v tomto procesu musí být přesně určena a musí být trvalá,“ uvedl Pierre Jean Coulon, předseda specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN) v EHSV.

Stanovisko EHSV ke třetí zprávě o stavu energetické unie, které právě zpracovávají Toni VidanChristophe Quarez, má být přijato na dubnovém plenárním zasedání.

Druhý den se pozornost soustředila na nastávající změny současné směrnice o plynu, které mezi zainteresovanými stranami vyvolávají obavy.

Evropská komise ve svém návrhu zastává názor, že plynovody ze třetích zemí a do třetích zemí by měly splňovat základní zásady platných evropských právních předpisů. Některé organizace občanské společnosti však zdůrazňují, že toto nové znění by vyvolalo nejistotu z právního, obchodního a environmentálního hlediska.

Členka EHSV Baiba Miltoviča podtrhla, jak je důležité lépe koordinovat pravidla týkající se externích dodavatelů a docílit jednotného regulačního rámce, aby se energie všude dodávala podle stejných pravidel.

Paní Miltoviča shromáždí všechny příspěvky z této akce, jež se promítnou do textu stanoviska EHSV ke změně směrnice o vnitřním trhu s plynem, které má být také přijato na dubnovém plenárním zasedání. (mp)