EHSV požaduje, aby byl prosazován evropský sociální model

RAPPORTEUR SPEAKING

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) na svém březnovém plenárním zasedání uvedl, že chceme-li řešit prohlubující se nerovnosti v evropské společnosti, je třeba ve všech politikách EU zohlednit sociální udržitelnost a znovu prosadit evropský sociální model jako záruku sociální ochrany pro všechny občany v éře digitalizace a globalizace.

Zpravodajka Giulia Barbucci představila své stanovisko Sociálně udržitelná koncepce pro digitální éru a vysvětlila, že „je zásadně důležité, aby bylo stejně jako environmentální a sociální udržitelnosti dosaženo udržitelnosti sociální.“

EHSV prohlásil, že plně podporuje doporučení Evropského parlamentu, aby Komise a sociální partneři spolupracovali na návrhu směrnice o důstojných pracovních podmínkách ve všech formách zaměstnání, včetně jeho nových forem.

Doporučil rovněž zvýšit úsilí o zajištění odpovídajících mezd a hladkého přechodu mezi pracovními místy spolu se spravedlivými příležitostmi pro celoživotní učení, jejichž cílem je snížit digitální negramotnost.

Výbor vyzval k tomu, aby byl pracovní trh otevřenější vůči migrantům a zlepšil se přístup žen k digitálním pracovním místům. Také doporučil věnovat zvláštní pozornost osobám se zdravotním postižením.

Podle jeho názoru je nutné provádět posouzení dopadu příslušných opatření, aby bylo možné pochopit, jak politiky ovlivňují život mnoha občanů. (ll)