4. Evropské fórum pro migraci na téma začlenění migrantů do trhu práce

Hlavním tématem Evropského fóra pro migraci 2018, jež společně pořádaly Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Komise, byly výzvy a příležitosti spojené s integrací migrantů do trhu práce EU. Sešli se na něm zástupci více než 120 organizací občanské společnosti a rovněž představitelé místních samospráv, národních vlád a institucí EU.

Fórum zahájil komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos, který uvedl: „Je nejvyšší čas ukončit hovory o tzv. migrační krizi, o níž každodenně slýcháme, a namísto toho se zaměřit na to, jak migraci využít ku prospěchu nás všech.“

Předseda EHSV Georges Dassis ve svém úvodním proslovu zdůraznil, že přivítání uprchlíků je nejen morální, ale také zákonnou povinností, k níž se každá země jakožto člen EU zavázala, a prohlásil, že členské státy musejí přijmout svoji odpovědnost. Migranti na druhé straně musejí respektovat model EU v otázkách, jako je např. rovnost žen a mužů.

„S pomocí dostupných fondů, jak jsou ESIF a AMIF, lze provádět opatření k řešení problémů a podpoře pracovních příležitostí pro migranty,“ uvedl pan Dassis.

Diskuse, jež na fóru proběhly, se dotkly mnoha aspektů procesu začlenění migrantů do trhu práce, jako je potřeba podporovat řádné zaměstnání a důstojnou práci, předcházet vykořisťování a bojovat proti diskriminaci a důležitost uznávání dovedností. (ll)