Evropský den spotřebitelů 2018: Spotřebitelé potřebují lepší ochranu on-line

Jak nejlépe zajistit on-line ochranu spotřebitelů – to bylo hlavním tématem 20. Evropského dne spotřebitelů, společné akce Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a Hospodářské a sociální rady Bulharska, která se konala 20. března v Sofii. Konference byla příležitostí pro odborníky a tvůrce politik, aby z evropské i vnitrostátní perspektivy prodiskutovali nové výzvy v oblasti ochrany spotřebitele, které s sebou přináší digitalizace. Řečníci se shodli na tom, že pravidla týkající se ochrany práv spotřebitele musí být lépe uplatňována a vymáhána. Jednou z oblastí, kde je podle jejich názoru zapotřebí zlepšení, je informovanost spotřebitele o výrobcích a službách. Odhaduje se, že  v celosvětovém měřítku čte takové informace a podmínky asi 1 % populace, přičemž 72 % neví, jaký druh informací o nich podniky shromažďují on-line. Zazněly rovněž obavy z rizik, jimž by mohly v digitálním věku čelit děti. Odborníci varují, že vzhledem k rostoucím nerovnostem by mnoho dětí nemuselo dostat možnost získat dovednosti potřebné k přístupu na transformovaný trh práce. Řečníci upozornili také na volný pohyb údajů, což je důležité zejména pro příští generaci digitálních služeb. Odhaduje se, že veřejný sektor by získal dodatečné příjmy ve výši 1,4 miliard EUR, pokud by byla odstraněna omezení ohledně umístění údajů. V současné době má více než 44 % světové populace přístup k internetu, ve srovnání s 1 % před dvaceti lety. V loňském roce mělo přístup k internetu 87 % evropských občanů. (ia)