Co je nepřípustné ve skutečném světě, nesmí být povoleno ani ve světě virtuálním

EHSV oceňuje sdělení Komise s názvem Boj proti nezákonnému obsahu on-line jakožto první krok tímto směrem, vyzývá však Komisi k tomu, aby vypracovala programy a přijala účinná opatření, která by umožnila vytvořit konzistentní a stabilní právní rámec pro účinné odstraňování nelegálního obsahu. 

„Šíření nelegálního obsahu se musí potlačovat již v zárodku,“ prohlásil Bernardo Hernández Bataller, zpravodaj stanoviska Nezákonný obsah – on-line platformy, které bylo přijato 14. března 2018.

Z tohoto důvodu EHSV rovněž navrhuje, aby byla věnována zvláštní pozornost produkování, zpracování a šíření čistě informativního obsahu, který se na první pohled zdá být zákonný, ale skrývá v sobě nezákonné prvky.

Je třeba se také zaměřit na vše, co souvisí s daty velkého objemu a s přínosy, které on-line platformám plynou z jejich využití.

„Zveřejňování nezákonného obsahu, nenávistných výroků či výroků podněcujících k terorismu není pouhým bezvýznamným prohřeškem. Musíme posílit příslušná opatření s cílem zamezit šíření tohoto materiálu, bojovat proti němu a zajistit jeho odstranění. Je to důležité i v zájmu ochrany nezletilých osob,“ uvedl pan Bataller.

EHSV se domnívá, že samotné on-line platformy musí uživatelům poskytovat nástroje k oznamování falešných zpráv tak, aby mohli být ostatní uživatelé informováni o tom, že pravdivost daného obsahu byla zpochybněna.

S ohledem na dopad digitálních platforem na náš každodenní život a na rizika, jež jsou s nimi spojena, je nezbytné mít v celé Evropě k dispozici jasné a harmonizované právní předpisy. (sma)