EHSV podporuje nástin budoucí strategie pro umělou inteligenci, který představil komisař Ansip

Zpravodajka EHSV pro problematiku umělé inteligence Catelijne Muller prohlásila, že tato strategie v podobě, jak ji nastínil komisař Ansip na plenárním zasedání EHSV dne 15. března, plně odpovídá požadavkům Výboru, jenž vyzval EU, aby při stanovení rámce pro odpovědný rozvoj a šíření umělé inteligence plnila celosvětovou vedoucí úlohu.

Paní Muller uvedla, že EHSV velice vítá zřízení skupiny odborníků pro umělou inteligenci, jež oznámili komisaři Ansip a Moedas a komisařka Gabriel dne 9. března, jelikož tak budou plně zohledněny požadavky, které EHSV předložil ve svém stanovisku z vlastní iniciativy, v němž vyzval k:

  • zavedení celoevropského etického kodexu pro umělou inteligenci, aby se zajistilo, že rozvoj této inteligence bude v souladu s hodnotami EU a základními právy;
  • vytvoření evropské infrastruktury pro umělou inteligenci na podporu udržitelného rozvoje této inteligence;
  • provádění kontrol právních předpisů a právních úprav s cílem zjistit, zda jsou uzpůsobené éře umělé inteligence;
  • nutnosti podporovat inovace v oblasti umělé inteligence, zvláště té, která slouží obecnému prospěchu.

„Jsem přesvědčena, že Evropa v této oblasti skutečně zaujala vedoucí místo ve světě,“ uvedla paní Muller.

Komisař Ansip představil současnou situaci na jednotném digitálním trhu v EU a zhodnotil nejdůležitější iniciativy Komise, jejichž účelem je tento trh vytvořit: zrušení roamingových příplatků, budoucí přenositelnost digitálního obsahu, ukončení neoprávněného zeměpisného blokování a obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost v květnu.

Další důležité základní prvky se očekávají v oblasti telekomunikací, nařízení o elektronickém soukromí a kybernetické bezpečnosti.

Komisař Ansip zdůraznil, že největší překážkou zůstává roztříštěnost a že náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu na jednotném digitálním trhu jsou obrovské a podle studie Evropského parlamentu činí 415 miliard EUR ročně.

„Pro všechny zainterestované subjekty je důležité, aby měly k dispozici jednotná pravidla, protože zatímco velcí globální hráči se ve 28 odlišných souborech pravidel velice dobře orientují, pro evropské startupy a malé a střední podniky je prakticky nemožné se v nich vyznat. Pokud bude tato roztříštěnost v digitální oblasti v Evropě existovat i nadále, znamená to, že evropským občanům, a zvláště startupům, vyšleme jasný signál, aby buď zůstali doma, nebo odešli do USA, pokud se chtějí rozvíjet,“ prohlásil komisař.

Řečníci při diskusi zdůraznili, že je důležité zajistit spravedlivý přechod pro pracovníky během období, kdy zanikají tradiční pracovní místa a dosud se nevytvářejí nové profese.

Všichni se shodli na tom, že je nyní více než kdy jindy třeba se věnovat celoživotnímu učení, aby všichni byli díky novým dovednostem schopni získat nová pracovní místa na budoucím trhu práce. (dm)