Aktivisté, kteří se 25. února zúčastnili Dne evropské občanské iniciativy, na základě svých zkušeností s organizací evropských občanských iniciativ varovali před tendencí požadovat od občanů, aby se vyjádřili, jakou Evropu by chtěli, a pak jejich názory ignorovat.

Zklamání, kterým si prošla první generace organizátorů, když absolvovali složitý proces zahajování evropských občanských iniciativ, sbírání jednoho milionu podpisů a jejich ověřování, , jen aby se následně dozvěděli, že nebude následovat žádné opatření , způsobilo podle aktivistů velké rozčarování.

Nová, zjednodušená pravidla, která platí od 1. ledna, spolu s lepší podporou pro organizátory, například prostřednictvím přepracovaného fóra evropské občanské iniciativy, pomohla zmírnit nechuť do dalších petic, což vedlo ke spuštění úctyhodných 16 nových evropských občanských iniciativ. Několik z nich na akci aktivně sbíralo podpisy.

Je však nezbytně nutné vyhnout se těm samým chybám při konferenci o budoucnosti Evropy.

Již nelze dále přehlížet stále důraznější požadavek lidí podílet se nejen na formulování agendy EU, ale i na samotném rozhodování.

Průzkum veřejného mínění, který na akci proběhl, ukázal, že velká většina zúčastněných si myslí, že je nezbytné, aby názory občanů měly skutečný dopad na rozhodovací proces EU, a to i mimo volby.

67 % dotázaných je přesvědčeno, že zapojení občanů na evropské úrovni musí být vždy jasně spjato s formálním rozhodovacím procesem.

69 % souhlasí s názorem, že konference podobné té o budoucnosti Evropy by neměly být jednorázovou záležitostí, ale měly by se konat pravidelně a vést k praktickým výsledkům.

71 % se domnívá, že otázkou budoucího zapojení občanů a demokratických reforem by se kromě zmíněné konference měl zabývat i občany iniciovaný konvent. Ten by měl začít i skončit celoevropským referendem.

Mimo to si 85 % dotázaných myslí, že probíhající evropské občanské iniciativy by měly být propagovány na vícejazyčné online platformě, kterou zřídí Evropská komise jako důležitý zdroj informací pro lidi, kteří se o konferenci o budoucnosti Evropy chtějí dozvědět více.

Vášnivou diskusi vyvolala otázka, jakou úlohu budou z hlediska budoucnosti demokracie, a zejména během konference o budoucnosti Evropy, hrát digitální technologie.

Předseda EHSV Luca Jahier připomněl trvalou hodnotu zastupitelské demokracie a zprostředkujících subjektů a zároveň zdůraznil dlouholeté neochvějné úsilí EHSV podpořit úspěch evropské občanské iniciativy, kterou považuje za cenný doplněk zastupitelské demokracie.

Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii, která je zodpovědná i za konferenci o budoucnosti Evropy, zdůraznila odhodlání Komise „přiklonit se na stranu otevřené, avšak řádně regulované technologie“, využít její demokratický potenciál (otevřenost, schopnost reagovat, transparentnost, dostupnost), avšak zabránit nebezpečí, jež může představovat (z hlediska manipulace a bezpečnosti údajů).

Výsledky průzkumu, které neodráží pozici EHSV, ale pouze názory účastníků Dne evropské občanské iniciativy, jsou společně s dalšími informacemi o této akci k dispozici zde. (dm)