V souvislosti s nově připravovanou agendou EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením se ve čtvrté části, nazvané Dlouhá a klikatá cesta k přístupnosti, budeme věnovat problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Budeme hovořit o tom, co by EU měla učinit pro větší inkluzivnost pracovišť – nejen z materiálního hlediska, ale také z hlediska celkového přístupu společnosti, která téměř bez výjimky vidí jednotlivce vždy prismatem jeho postižení.

V souvislosti s nově připravovanou agendou EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením se ve čtvrté části, nazvané Dlouhá a klikatá cesta k přístupnosti, budeme věnovat problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Budeme hovořit o tom, co by EU měla učinit pro větší inkluzivnost pracovišť – nejen z materiálního hlediska, ale t...Číst dále

V souvislosti s nově připravovanou agendou EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením se ve čtvrté části, nazvané Dlouhá a klikatá cesta k přístupnosti, budeme věnovat problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Budeme hovořit o tom, co by EU měla učinit pro větší inkluzivnost pracovišť – nejen z materiálního hlediska, ale také z hlediska celkového přístupu společnosti, která téměř bez výjimky vidí jednotlivce vždy prismatem jeho postižení.

Frank Sioen a Alba Gonzalez, kteří jsou oba zdravotně postižení, nám budou povídat o překážkách a těžkostech, které museli překonat, aby získali práci a udrželi si ji. Mark Priestley, profesor na univerzitě v Leedsu zabývající se politikou v oblasti zdravotního postižení, vysvětlí, jaký vývoj prodělalo v evropských právních předpisech a politikách v posledních několika desetiletích právo osob se zdravotním postižením na práci. A člen EHSV Ioannis Vardakastanis bude hovořit o tom, jaká praktická opatření by měla strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením pro nadcházející desetiletí obsahovat, aby se přístupnost stala v Evropě skutečností. (ll)

Skrýt