EHSV podporuje návrhy EU na zajištění letecké dopravy a silniční nákladní dopravy v případě brexitu bez dohody

EHSV ve třech stanoviscích přijatých v únoru podporuje návrh Komise na dočasné prodloužení uplatňování právních předpisů EU v zájmu řešení specifických problémů, které by mohly postihnout leteckou dopravu a silniční nákladní dopravu v případě brexitu bez dohody

  • Bezpečnost letectví

EHSV podporuje akční plán vypracovaný Komisí pro případ brexitu bez dohody, podle nějž by měla zvláštní opatření zachovat platnost osvědčení pro letecké výrobky, letadlové části, letecká zařízení a letecké společnosti. „Nařízení EU by mělo nabýt účinnosti pouze za účelem řešení otázek bezpečnosti letectví, které by jinak nešlo vyřešit. Cílem není prodloužit status quo, ale nabídnout dočasné řešení, které by tomuto odvětví umožnilo, aby mohlo i nadále splňovat nejvyšší bezpečnostní normy do doby, než Spojené království zřídí své vlastní orgány a přijme své vlastní právní předpisy s cílem převzít funkce agentury pro bezpečnost letectví“, uvedl zpravodaj Thomas McDonogh.

  • Letecké služby

Výbor rovněž podporuje návrh Komise na alternativní nařízení k zajištění základních leteckých služeb a zdůrazňuje, že to nelze považovat za rozšíření stávajících pravidel, zejména nařízení (ES) č. 1008/2008, nebo dokonce za jednostrannou dohodu o vystoupení, protože práva jsou časově a věcně omezena. Autor stanoviska Jacek Krawczyk řekl: „Navrhované nařízení je dočasným řešením a představuje alternativní plán na zmírnění dopadů tvrdého Brexitu. Je to jediný reálný způsob, jak zmírnit možné závažné negativní důsledky, jež lze v odvětví letectví očekávat, pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována do 29. března 2019.“

  • Silniční nákladní doprava

EHSV kromě toho podporuje návrhy Komise, jež by podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království přiznaly právo se do 31. prosince 2019 volně pohybovat na území Unie, pod podmínkou, že dopravcům z EU budou rovněž zaručeny spravedlivé, rovné a nediskriminační podmínky hospodářské soutěže ve Spojeném království. „Všichni pevně doufáme, že příslušné britské orgány ještě před vystoupením Spojeného království z EU přijmou soubor rovnocenných dočasných opatření, která podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie pohybujícím se na území Spojeného království zaručí stejná práva, jaká Komise dočasně navrhuje pro podnikatele v silniční nákladní dopravě s licencí ze Spojeného království, kteří tak budou oprávněni provozovat silniční nákladní přepravu mezi touto zemí a zbývajícími 27 členskými státy“, uvedl zpravodaj Raymond Hencks. (mp)