Oliver Röpke převzal předsednictví skupiny Zaměstnanci v EHSV

skupina Zaměstnanci v EHSV

Dne 1. března převzal pan Oliver Röpke jakožto nový předseda předsednictví skupiny Zaměstnanci v EHSV a nahradil tak paní Gabriele Bischoff, která skupině předsedala od října 2015.

Paní Gabriele Bischoff usilovala během svého mandátu o vytvoření, vyhlášení a provádění evropského pilíře sociálních práv, o EU, která chrání a posiluje své občany, a o EU, která bude přinášet výsledky většině, nikoli jen někomu. Byla a bude pevnou zastánkyní evropského projektu a evropských základních hodnot. Jejím příštím projektem jsou volby do Evropského parlamentu v roce 2019. Gabrielle Bischoff je nyní kandidátkou ve volbách do příštího Evropského parlamentu.

Oliver Röpke chce s ohledem na současné a budoucí výzvy, před nimiž Evropská unie stojí, s ohledem na její hodnoty obecně a na pracující občany zejména, podporovat úlohu Výboru, především skupiny Zaměstnanci. Bude usilovat o Evropu, která je bližší Evropanům – o Evropu, která hájí je i jejich zájmy. Pan Röpke bude prosazovat spravedlivé životní a pracovní podmínky a hájit zájmy pracovníků. Rovněž upevní silnou stránku skupiny Zaměstnanci, kterou je schopnost jejích členů dosáhnout v zájmu společného cíle konsensu, a to nehledě na rozdílná odborová zázemí.

Pan Röpke pracoval více než 20 let pro rakouskou konfederaci odborových svazů (ÖGB) a její členské organizace v odpovědných pozicích nejprve na vnitrostátní úrovni a později v Bruselu, a od roku 2008 jako člen rakouského spolkového výkonného výboru této konfederace. Od roku 2001 zastupuje ÖGB rovněž ve výkonném výboru Evropské konfederace odborových svazů. (mg)