EHSV navrhuje nové pokyny pro udržitelné stravování pro Evropu

Peter Schmidt

Potraviny mají v životě lidí klíčovou roli a je třeba na ně nahlížet nejen z nutričního nebo zdravotního hlediska, ale také z hlediska životního prostředí a sociálního hlediska. Za účelem usnadnění takového komplexního udržitelného potravinového systému navrhuje EHSV zavedení nových pokynů pro udržitelné stravování.

„Naše stravování má dopad na naše zdraví a naši planetu. Potřebujeme politiky zaměřené na podporu zdravějšího a udržitelnějšího stravování a je třeba vypracovat pokyny pro udržitelné stravování. Má to zásadní význam pro dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN a Pařížské dohody o změně klimatu,“ uvedl Peter Schmidt, zpravodajstanoviska z vlastní iniciativy.

„Podpora zdravého a udržitelného stravování je důležitá v kontextu komplexní politiky EU v oblasti potravin. Pokyny pro udržitelné stravování a jasné systémy označování, včetně označování původu, které by zohlednily kulturní a zeměpisné rozdíly v rámci členských států i mezi nimi, by pomohly jasněji nasměrovat zemědělské podniky, zpracovatele, maloobchodníky a stravovací služby. Pro zemědělsko-potravinářský systém by bylo přínosné vytvoření nového transparentnějšího rámce pro produkci, zpracování, distribuci a prodej zdravějších a udržitelnějších potravin za spravedlivější cenu,“ uvedl Maurizio Reale, předseda specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí EHSV (NAT).

Za účelem vytvoření celoevropských pokynů navrhuje EHSV zřídit skupinu odborníků, která by měla by zahrnovat příslušné odborníky a vědecké pracovníky z oblasti výživy, veřejného zdraví, potravin, věd o životním prostředí a společenských věd. Tato skupina odborníků by měla vypracovat pokyny založené na důkazech do dvou let. (sma)