Organizace zaměstnavatelů se vyjádřily k volbám do EP

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Názory podnikatelské sféry musí v kampani před volbami do Evropského parlamentu zaznít jasně a hlasitě. Organizace zaměstnavatelů by měly nejen zdůraznit své potřeby a očekávání pro příští funkční období Evropského parlamentu, ale také poukázat na výhody, jež má Evropská unie pro jejich činnost a pro každodenní život lidí. To jsou některé ze závěrů, které vyplynuly z diskuse se zástupci BusinessEurope, SMEunited a CEEP (Evropského střediska podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu) na únorové schůzi skupiny Zaměstnavatelé v EHSV.

„Malé a střední podniky vidí jako největší výzvy digitalizaci, ekologizaci hospodářství a přístup ke kvalifikovaným zaměstnancům a cenově dostupným technologiím a v těchto oblastech potřebují podporu od EU,“ řekla Véronique Willems, generální tajemnice SMEunited. Tato organizace se domnívá, že horizontální politika pro malé a střední podniky je lepším způsobem, jak dosáhnout solidních výsledků, než odvětvový přístup.

„Musíme lidem pomoci si uvědomit, že evropský způsob života je tím nejlepším na světě a že to je díky EU. Společnou odpovědnost za to má celá podnikatelská sféra,“ prohlásil Markus Beyrer, generální ředitel BusinessEurope. Jeho organizace je zapojena do kampaní, jež mají za cíl zvýšit prostřednictvím jejích členů volební účast na evropské i vnitrostátní úrovni.

Priority CEEP jsou zaměřeny na tři D: digitalizaci, dekarbonizaci a demografické stárnutí. „Tyto tři trendy jsou jádrem naší činnosti a právě v těchto oblastech můžeme ještě více spolupracovat,“ uvedla Valeria Ronzitti, generální tajemnice CEEP. (lj)